Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

zbiory

W zbiorach Muzeum w Bielsku Podlaskim znajdują się zabytki związane z historią Bielska Podlaskiego i okolic. Najliczniej reprezentowane są zbiory historyczne i etnograficzne.

Ikonografia

W muzealnych zbiorach znajduje się ciekawa kolekcja złożona z ponad 800 zdjęć i pocztówek prezentujących miasto i jego mieszkańców na przestrzeni XX wieku. Wśród nich są takie perełki, jak niemiecki album fotograficzny z II wojny światowej oraz pocztówki z okresu międzywojennego autorstwa Z. Wilka i M. Witkowskiego.

Muzeum posiada też w swoich zbiorach pocztówki i fotografie Bielska Podlaskiego z okresu PRL-u. Interesującym uzupełnieniem kolekcji jest zbiór pocztówek świątecznych oraz fotografii portretowych i ślubnych powstałych przed II wojną światową.

W trakcie tworzenia znajduje się kolekcja prac plastycznych artystów związanych z Bielskiem Podlaskim i okolicami. Udało nam się pozyskać dzieła znanych artystów, wśród których znajdują się m.in.: Małgorzata Dmitruk, Sławomir Rybak, Walenty Wróblewski, Marek Topolewski, Marek Iwańczuk, Leon Kordziukiewicz, czy Oleg Kobzar.

Dokumenty

Spośród ponad pół tysiąca zgromadzonych dokumentów na szczególną uwagę zasługuje zbiór 72 dokumentów Litewskiego Konsystorza Duchownego w Wilnie z 1869 roku. W Muzeum znajdują się także dokumenty metrykalne, notarialne, sądowe oraz mapy sztabowe i plany Bielska Podlaskiego z okresu międzywojennego. Na uwagę zasługuje również bogaty zbiór wyrysów działek z Bielska Podlaskiego i Hajnówki.

Realia

To ostatnia kategoria w dziale historycznym zbiorów bielskiego Muzeum. Znajdziemy tu szeroko rozumiane zabytki związane z życiem codziennym mieszkańców Bielska Podlaskiego. W skład bogatej kolekcji wchodzą m. in. elementy wyposażenia domu mieszczańskiego z końca XIX i z XX wieku oraz zabytki związane z administracją miejską.

Etnografia

Zbiory etnograficzne tworzą bogatą kolekcję opowiadającą o życiu codziennym mieszkańców ziemi bielskiej. Wśród przedmiotów składających się na wyposażenie przydomowych warsztatów i gospodarstw domowych dawnego województwa białostockiego możemy znaleźć warsztaty tkackie, kołowrotki czy motowidła wiatraczkowe. Ważną częścią zbiorów są maselnice, stępki, dzieże oraz maglownice, kijanki i żelazka na węgiel. Muzeum posiada również ciekawe kolekcje naczyń plecionkarskich oraz pisanek ludowych. Godnym odnotowania jest bogaty zbiór spódnic, koszul, serwet, kap i krajek.

 

Kolekcja ręcznika ludowego

Muzeum w Bielsku Podlaskim posiada bardzo interesującą kolekcję 300 ręczników ludowych Ziemi Bielskiej, która ciągle jest uzupełniana. Ten niewielki kawałek płótna ukrywa w swoim cieniu los i przeznaczenie człowieka. Od wieków towarzyszy ludzkiej wędrówce po ziemskim padole i jest symbolem kontaktu człowieka z Bogiem, łączności z przodkami, wyrazem szacunku wobec świętości i świętych wizerunków. 

Uzupełnieniem   kolekcji ręcznika ludowego jest cykl 18  obrazów Mirosława Zdrajkowskiego pod tytułem „Byliśmy, jesteśmy, będziemy…”. Autor ukazuje  bogactwo  kultury materialnej, jak i duchowej mieszkańców Ziemi Bielskiej, przypomina o niepowtarzalnym fenomenie ręcznika ludowego. 


Kolekcja makatek – ok. 200 sztuk

Makatki wyszywane, haftowane, drukowane oraz malowane pochodzą z terenu Ziemi Bielskiej. Były bardzo popularnym elementem zdobienia domu w mieście, jak i na wsi pod koniec XIX wieku oraz w I poł. XX w. Dużą część kolekcji stanowią wielobarwne kompozycje kwiatowe wyhaftowane i malowane na czarnym samodziałowym suknie. Muzealny zbiór uzupełniają makatki wykonane na białym płótnie – wyszywane ściegiem sznureczkowym w kolorze niebieskim i czerwonym z napisami często o charakterze moralizatorskim: „Świeża woda- zdrowia doda”, „Dobra gospodyni dom przyjemnym czyni”, „ Ja nie kocham chłopców żadnych, ani brzydkich ani ładnych”, „Radość to szczęście”.