Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – oferta dla grup zorganizowanych

Kontakt, szczegółowe informacje, REZERWACJE ZAJĘĆ:
Muzeum w Tykocinie

tel. 509 336 597
ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin

Cena biletów wstępu (usługa zwiedzania wystaw zorganizowanych w Muzeum połączona z udziałem w zajęciach edukacyjnych): 
1) bilet wstępu z udziałem w lekcji muzealnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 5 zł od osoby
2) udział w lekcji muzealnej dla grup przedszkolnych - 6 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł od osoby
3) bilet wstępu z udziałem w zajęciach interaktywnych dla dzieci i młodzieży szkolnej - 10 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 5 zł od osoby
4) udział w zajęciach interaktywnych dla grup przedszkolnych - 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 5 zł
5) grupy zorganizowane, których uczestnicy posiadają niepełnosprawność ruchową i intelektualną (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych, w cenę biletu wliczona jest opłata za oprowadzanie) – 2 zł