Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

2022

PRZEPROWADZENIE KONSERWACJI DWÓCH MEDALIONÓW Z PRZEDSTAWIENIAMI KOŃSKICH ŁBÓW

W 2022 roku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację dwóch ceramicznych medalionów z końskimi łbami, umieszczonych na ceglanej elewacji frontowej stajni.

Stajnia wybudowana została w 1892 r. na zlecenie ówczesnego właściciela majątku i fabrykanta Carla Augusta [II] Moesa. Konie pociągowe wykorzystywane były do transportu surowców i wyrobów włókienniczych na stację kolejową w Białymstoku. W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej do 2003 r. budynek użytkowany był przez gospodarstwo rolne szpitala psychiatrycznego, w 2005 r. przeszedł na własność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Budynek stajni ma kształt czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, dwukondygnacyjna część frontowa dekorowana jest geometrycznym wzorem z cegieł i rzeźbami głów koński umieszczonymi w medalionach po dwóch stronach bramy wjazdowej. Pełnoplastyczne dekoracje powstały  około 1890 roku w fabryce wyrobów ceramicznych Ernsta Marcha i synów (Tonwarenfabrik Ernst March & Söhne) w Charlottenburgu koło Berlina.  Należała ona w XIX wieku do najważniejszych europejskich firm specjalizujących się w produkcji ozdób architektonicznych. Jej najbardziej znane dokonania to m.in.: ceramiczne elementy ozdobne dla kościoła Św. Macieja w Berlinie, Pałacu Sanssouci w Poczdamie, Uniwersytetu Królewieckiego, czy cykl „Cztery pory roku” dla miasta Radebaul. W Polsce w Muzeum Pałacu w Wilanowie znajduje się zbiór 22 rzeźb ceramicznych wykonanych w fabryce Ernsta Marcha i synów, tworzących wystrój zespołu ogrodowo-parkowego.

Medaliony z końskimi łbami posiadają znaczące wartości artystyczne wskazujące na wysokie umiejętności rzeźbiarskie ich twórcy. Rzeźby wykonano w  unikatowej technologii „Chausseestaub” z masy ceramicznej o znakomitej mrozoodporności oraz znacznej odporności na zasiedlenie przez mchy i porosty. Są unikatowym przykładem tego typu zdobnictwa elewacji stajni na terenie województwa podlaskiego. Mając to na uwadze Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął w 2019 r. decyzję o wpisaniu medalionów do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego.

Od momentu ich powstania rzeźby nie były nigdy konserwowane. Celem prac konserwatorskich będzie zahamowanie procesu niszczenia oraz przywrócenie pierwotnych wartości artystycznych i estetycznych medalionów. Całkowita kwota dotacji wynosi: 25 000 złotych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


2021

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W CHOROSZCZY

W wyniku realizacji projektu ,,Rewitalizacja zabytkowego parku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Choroszczy'' powstanie osiem tymczasowych ławek drewnianych. Ławki wg propozycji prof. Witolda Pawła Burkiewicza zostały zaakceptowane przed ustawieniem przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Ławki zostaną wykonane z klejonego drewna dębowego, będą zabezpieczone przed korozją biologiczną środkami konserwującymi do drewna oraz zostaną oddzielone od podłoża za pomocą ocynkowanych elementów stalowych i kołków montażowych. Przyjęty model ławki tymczasowej przyjęty jako typowy dla ogrodów XVIII/XIX wieku, został wysoko oceniony przez prof. Carmen Anon Fellu, Honorową Przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Ogrodów Historycznych IFLA – ICOMOS. Ponadto w ramach projektu zostaną wyrównane alejki parkowe oraz zostaną poddane oczyszczeniu ok. 4 000 mb rowów.  

Wartość dotacji: 85.550 PLN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu