Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Na granicy trzech światów: dzieje osadnictwa pogranicza Polski i Białorusi od schyłku wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów.

Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na wykład dr Wadzima Bielawca.

Na granicy trzech światów: dzieje osadnictwa pogranicza Polski i Białorusi od schyłku wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów.

Spotkanie w ramach „Wieczorów historycznych” odbędzie się 27 października 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum Historycznego w Białymstoku (ul. Warszawska 37)

Wstęp 1 zł

Wystąpienie jest podsumowaniem projektu realizowanego przez autora w latach 2014-2017 w Zakładzie Archeologii Europy Starożytnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego efektem jest ukazanie roli, którą w ciągu I – V w. n. e. pełniła w rozwoju ludów Europy Środkowej i Wschodniej strefa komunikacyjna położona we wschodniej części Równiny Nadbużańskiej. W późnej starożytności teren Podlasia (łącznie z jego wschodnią częścią – białoruskim Padlašem) obejmował granice trzech prowincji kulturowych: Barbaricum środkowoeuropejskiego, wspólnoty kultur wschodnioeuropejskiej strefy leśnej, oraz szeroko ujętego kręgu bałtyjskiego, będąc miejscem aktywnych kontaktów tych społeczności. Badania nad tym pograniczem kulturowym mają kluczowe znaczenie w studiach nad najstarszymi dziejami ludności prasłowiańskiej, bałtyjskiej i starogermańskiej, w okresie wpływów rzymskich i epoki wędrówek ludów.

Dr Wadzim Bielawiec - w latach 1999–2014 pracownik naukowy w Instytucie Historii NAN Białorusi (Mińsk, Republika Białoruś). W r. 2014 nostryfikował stopień doktora na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy: Osadnictwo kultury wielbarskiej na terenie Białorusi.
W latach 2014 – 2017 – adiunkt Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.