Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Nowa epifania piękna – wyniki I etapu konkursu

Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny

Nowa epifania piękna

Wyniki I etapu

Do konkursu przystąpiło 30 uczestników, którzy zgłosili 69 prac.
Z wszystkich nadesłanych zgłoszeń z konkursu wycofano 6 prac.
W I etapie konkursu poddano ocenie 63 prace.
Do II etapu konkursu zakwalifikowano 20 prac.

W celu przystąpienia do II etapu konkursu uczestnicy zobowiązani są dostarczyć (doręczyć, przysłać) zakwalifikowane prace w terminie do 15.01.2018 (decyduje data nadania).

Zgodnie z regulaminem konkursu Jury w II etapie wyłoni nagrodzone i wyróżnione prace.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10.02.2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum Ikon w Supraślu.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane do 30.10.2018 r. na ekspozycji stałej Muzeum Ikon w Supraślu.

Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu konkursu, które nie zostaną nagrodzone lub wyróżnione, organizator odeśle na wskazany adres.

Lista uczestników i prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu

 1. Vladimir Reshetov
  – Zwiastowanie
  – Narodzenie
 2. Ks. Marian Gadomski
  – Ikona Narodzenia Bogarodzicy
 3. Joanna Zabagło
  – Ikona Chrystusa Pantokratora
  – Chrystus Dobry Pasterz
  – Chrystus Emmanuel
  – Słowo ciałem się stało (Zwiastowanie)
 4. Urszula Klimowicz
  – Ikona św. Grzegorza z Nazjanu
 5. Kristina Kvik
  – Apokalipsa
  – Ukazanie się Zmartwychwstałego Chrystusa (tryptyk)
 6. Olga Moroz
  – Ikona Bożego Narodzenia (tryptyk)
 7. Sofiya Bilyk
  – Stworzenie świata
 8. Jadwiga Kowalska
  – Ikona Sofii Mądrości Bożej
 9. Urszula Żakowska
  – Ikona Chrystusa Pantokratora
  – Mandylion
  – Ikona św. Jana Chrzciciela
 10. Przemysław Juszczak
  – Ikona Chrystusa Pantokratora (Spas w siłach)
 11. Łukasz Tarkowski
  – Ikona Matki Bożej Hodegetrii z prorokami
 12. Solomia Kazanivska
  – Zstąpienie do otchłani
  – Apokalipsa

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu

Zaproszenie

Szczegółowe informacje: tel. 509 336 829.


Ikonografia współczesna to sfera wielkiej różnorodności artystycznej. Należą do niej ikony powstające w duchu wielowiekowej tradycji, jak również prace charakteryzujące się współczesną estetyką opartą o kanon. Ów kanon jest systemem znaków i idących za nimi znaczeń, które przez wieki czynią z ikony pewne uniwersum treści. Jednak od samych artystów zależy czy ich sztuka będzie w swej formie tradycyjna, czy też przyjmie zupełnie nową postać, pozostając poprzez ową logikę symboli pozaczasową.

Konkurs skierowany jest do współczesnych ikonników, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.

Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikon współczesnych, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.