Pasja i Zmartwychwstanie w tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu

2 kwietnia–15 października 2023 r.
Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1

Temat pasji i zmartwychwstania w sztuce obrazowany od wieków był wieloaspektowo w oparciu o kształtujące się prądy filozoficzne, religijne czy artystyczne. Celem wystawy jest zestawienie tematu w tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, omówienie języka ikonograficznego, którym posłużono się w oddaniu scen z Wielkiego Tygodnia i zmartwychwstania Chrystusa, na przykładzie prezentowanych zabytków.

Obiekty eksponowane na wystawie ukazują artystyczne ujęcia męki i śmierci Chrystusa reprezentatywne dla wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa. Poczynając od najstarszych zabytków na wystawie – enkolpionów (IX–XIII), poprzez różne formy krzyża, czy przedmioty liturgiczne (kropielnice), ikony, obrazy, rzeźby, płaskorzeźby prezentujące sceny związane z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Chrystusa, datowane od XVI do początku XX w. Eksponaty pochodzą z kolekcji prywatnych, z Muzeum Sztuki w Łodzi (depozyty), z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – rzadki w ikonografii wizerunek przedstawiający Trzy Marie u Grobu (XVI w.), z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego, a także ze zbiorów własnych. Na wystawie prezentowane są zabytki z jednej strony bardzo zróżnicowane ze względu na wiek, technikę, miejsce powstania czy autora, a z drugiej bardzo spójny, ponieważ oscylują wokół najważniejszego święta w Kościele wschodnim, jak i zachodnim – święta Zmartwychwstania. 

Kuratorzy: Aneta Jurgielewicz-Stępień, Tomasz Peszke, Ewa Zalewska