Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Finał powiatowego konkursu historycznego „Powiat bielski – moja mała Ojczyzna”.

Finał konkursu rozpocznie się 20 marca o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Na zdobywców I, II i III miejsca czekają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Program:
9.00 - otwarcie konkursu
9.10 - test wiedzy
10.15 - spotkanie z przedstawicielami Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej
11.00 - finał konkursu — ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów


Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z powiatu bielskiego.

Głównym celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania historią powiatu bielskiego wśród młodzieży szkół podstawowych. Wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu może kształtować postawy patriotyczne oraz poczucie tożsamości indywidualnej, lokalnej i narodowej. Konkurs będzie też okazją do spotkania i integracji uczniów i nauczycieli szkół powiatu bielskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły. W składzie komisji powinien znajdować się nauczyciel historii. Komisja ustala zasady eliminacji szkolnych i przeprowadza je w terminie do 1 marca 2024 r. Po przeprowadzonym etapie szkolnym Szkolna Komisja Konkursowa przesyła karty zgłoszeniowe uczestników konkursu na adres e-mail sekretariat@sp2bielskpodlaski.szkolnastrona.pl

Etap powiatowy to test wiedzy, który będzie przeprowadzony 20 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Uczestnicy konkursu przystępują do pisemnego testu. Na rozwiązanie testu przewiduje się 60 min. Testy konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów według przygotowanego klucza.

Na zgłoszenia szkół biorących udział w konkursie czekamy do dnia 12 stycznia 2024 r.

Kartę zgłoszeniową szkoły należy przesłać na adres:
bielskszkola2@poczta.onet.pl (prosimy o tytuł/dopisek: „Powiatowy Konkurs Historyczny”) 

Wszystkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu.

Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Powiat bielski - moja mała Ojczyzna 2024

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

KARTA ZGLOSZENIOWA SZKOŁY 2024

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU 2024

Koordynatorka konkursu
Monika Potocka
tel. 790 417 497