Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Prehistoryczna sensacja z Podlasia w Poznaniu!

Wystawa "Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia", przygotowana przez przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy współpracy merytorycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, prezentowana jest w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

"Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia" to wystawa prezentująca wyniki badań wykopaliskowych, realizowanych w ciągu ostatnich lat w okolicy Supraśla, na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Ekspozycja przygotowana została przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy współpracy merytorycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po prezentacji w białostockim Ratuszu nadszedł czas na jej szersze upowszechnienie.

Do tej pory poza Białymstokiem wystawa była prezentowana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Od maja do listopada 2017 r. obejrzało ją 8 tys. zwiedzających!

Niewiele współczesnych odkryć można określić mianem przełomowych, zmieniających postrzeganie prahistorii zarówno regionu, jak i całego pogranicza Wschodniej i Zachodniej Europy. Bezsprzecznie do takich należą odsłonięte w Supraślu pozostałości unikalnych obiektów obrzędowych zachodnioeuropejskich społeczności Pucharów Dzwonowatych, utożsamianych z procesem wykształcania się wczesnych „elit” europejskich, co miało miejsce w III tys. p.n.e. Wśród odkrytych obiektów archeologicznych, pochodzących z tego czasu znalazły się takie, które miały charakter obrzędowy, mieszkalny i gospodarczy. A zatem przenikające się - świętość i codzienność - obydwie sfery życia człowieka prahistorycznego, stanowiące nierozerwalna całość, stały się kolejnym wyzwaniem dla archeologów. Jakie znaczenie miałaby ich praca, gdyby jej celem nie było podjęcie próby przedstawienia szerszej publiczności wizji ówczesnych zdarzeń - stworzenie swoistej opowieści o ludziach sprzed tysięcy lat.

Czytaj więcej o sensacji archeologicznej w Supraślu