Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Premierowy pokaz Ikony Zstąpienia Chrystusa do otchłani

29 września 2017 r., godz. 18.00, Muzeum Ikon w Supraślu
Wstęp: bezpłatny

Zapraszamy na prezentację Ikony Zstąpienia Chrystusa do otchłani, deska, tempera, 141 x 80 cm, 2. poł. XVII w., Rzeszowszczyzna, rejon podkarpacki.

Jest to zabytek o wysokiej wartości historycznej, ważnej dla budowania kolekcji reprezentującej rozwój rodzimej twórczości artystycznej, wywodzącej się z w warsztatów niegdyś działających na terenach dawnej Rzeczypospolitej.

Zabytek będzie udostępniany zwiedzającym bezpłatnie również po premierowym
pokazie, na podstawie wcześniejszej rezerwacji wejścia pod numerem telefonu 509 336
829.

Ikona została zakupiona w ramach realizacji zadania: Zmartwychwstanie Chrystusa – ikona w polskiej tradycji artystycznej – wzbogacanie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Patroni medialni: