Przyjmowanie zabytków archeologicznych

Pliki do pobrania:

Zarządzenie w sprawie przekazywania zabytków archeologicznych

Załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie pisemnego zaświadczenia o gotowości przyjęcia ruchomych zabytków archeologicznych

Załącznik nr 2 – Wzór karty ewidencyjnej

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych