Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

Edukacja – oferta dla osób indywidualnych

Cena biletów wstępu (usługa zwiedzania wystaw zorganizowanych w Muzeum połączona z udziałem w zajęciach edukacyjnych): 
1) bilet wstępu z udziałem w lekcji muzealnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł od osoby;
2) udział w lekcji muzealnej dla grup przedszkolnych - 6 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł od osoby:
3) bilet wstępu z udziałem w zajęciach interaktywnych dla dzieci i młodzieży szkolnej - 8 zł od osoby, z Karta Dużej Rodziny -4 zł od osoby;
4) udział w zajęciach interaktywnych dla grup przedszkolnych - 6 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł.
Cena biletów wstępu na zajęcia edukacyjne Rodzinne Weekendy (usługa zwiedzania wystaw zorganizowanych w Muzeum połączona z udziałem w zajęciach edukacyjnych):
1) bilet wstępu z udziałem w zajęciach dla dzieci w wieku 7-12 lat, dziecko - 12 zł od osoby, z Karta Dużej Rodziny - 4 zł od osoby, opiekun - 6 zł od osoby, z Karta Dużej Rodziny - 4 zł;
2) udział w zajęciach dla dzieci. wieku 4-6 lat, dziecko - wstęp bezpłatny, opiekun - 12 zł od osoby, z Karta Dużej Rodziny - 6 zł od osoby.
Cena biletów wstępu na zajęcia edukacyjne dla dorosłych: 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł.