Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII BIAŁYSTOK INTERPHOTO – EDYCJA 2021 - Poezja Codzienności. Fotografia Powojennej Awangardy Czeskiej

Tendencje w fotografii artystycznej lat sześćdziesiątych w Czechach - Grupa DOFO; Studio Fotografii Liberec; surrealizm, strukturalizm, konkretyzm i sztuka optyczna.

Wernisaż sobota 25 września 2021 r., godz. 18.00, Ratusz w Białymstoku.  

Jedną z pierwszych powojennych grup fotograficznych w dawnej Czechosłowacji była Grupa DOFO, działająca na przestrzeni lat 1958-1975 w Ołomuńcu. Grupa stosowała wiele przedwojennych technik eksperymentalnych a jej członkowie wyrażali swoje subiektywne odczucia poprzez ekspresyjne, strukturalne obrazy. Wpływ twórczości tego kolektywu, przekroczył granice kraju i odcisnął piętno na europejskiej scenie artystycznej. Na wystawie eksponowane będą również dzieła poprzedników i przyjaciół grupy DOFO.

Prezentowani artiści: Emila Medkova, Vilem Reichman, Ladislav Postupa, Antonín Gribovský, Jan Hajn, Rupert Kytka, Jaromír Kohoutek, Ivo Preček i inni.

Kurator: dr. Štěpánka Bieleszová

Štěpánka Bieleszová (ur.1971) ukończyła wydział Historii Sztuki na Uniwersytecie Pałackim w Ołomuńcu. Od 1995 roku pracuje w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu jako kuratorka wystaw. Od 2007 roku, jako kuratorka jest również odpowiedzialna za kolekcję fotografii. Od 25 lat pełni funkcję głównej kuratorki w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.

Współuczestniczyła w publikacji monogramu poświęconego czeskim fotografom tj. Miloslav Stibor (2007), Jaroslav Vávra (2011), Vladimír Birgus (2014), Milena Valušková (2017), Jindřich Štreit (2016). Jest także autorką dzieła Civilizované iluze (Cywilizowane iluzje), w której dzieli się eksperckim spojrzeniem  na kolekcję fotografii Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, ukazując rozwój czeskiej fotografii od XIX do XXI wieku. Przy współpracy z Vladimírem Biergusem opracowała obcojęzyczne kompendium czeskiej fotografii Na pierwszy rzut oka : wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku, 2016 i Czech republic : a century of avant-garde and off-guard photography (2016).

Jej działania zawodowe poświęcone są sztuce Europy Centralnej po roku 1945, w szczególności sztuce polskiej, węgierskiej i słowackiej. Od samego początku towarzyszy idei Forum Europy Środkowej w Ołomuńcu. Jest autorką wielu publikacji i wystaw:

http://www.itf.cz/index.php?clanek=42

Fotografie z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Ołomuńcu