Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

TANIEC ŻYCIA | TANIEC ŚMIERCI

8 października 2021 – 31 stycznia 2022
Zapraszamy na wernisaż wystawy 8 października o godz. 18 | Ratusz, ul. Rynek Kościuszki 10

Od śmierci przedstawiciela rodu Branickich herbu Gryf, Jana Klemensa Branickiego, minęło 250 lat. Jest to pretekst, a zarazem bardzo dobra okoliczność do ekspozycji niepokazywanych wcześniej pamiątek, dokumentów oraz zabytków archeologicznych związanych z Hetmanem.

ŻYCIE | Jan Klemens Branicki, jeden z najzamożniejszych ówcześnie magnatów i fundator miasta Białegostoku, prowadził aktywną działalność w wielu dziedzinach. Dzięki swojej pozycji oraz koneksjom rodzinnym był związany z najważniejszymi postaciami ówczesnej Polski i Europy, artystami i politykami. Izabela Branicka z Poniatowskich, żona Hetmana, siostra ostatniego króla Polski, angażowała się nie tylko w życie miasta, ale i politykę kraju.

Historia Hetmana, jaką znamy, pomogła kuratorkom zbudować wystawę Taniec życia | Taniec śmierci. Wystawa podkreśla najważniejsze wartości baroku, a za tym wartości sarmaty, jakim niewątpliwie był Jan Klemens Branicki.

ŚMIERĆ | Śmierć, codzienna towarzyszka życia obywateli nowożytnego społeczeństwa polskiego, stała się jedną z ważniejszych idei sarmackiego „kosmosu”.

Sama ekspozycja może być odbierana na wielu płaszczyznach i skłaniać do osobistej refleksji. Jej dwie zasadnicze części to ŻYCIE i ŚMIERĆ. Ten prosty podział jest dość wymowny, bo to właśnie ŻYCIE i ŚMIERĆ razem trwają, wirują obok siebie w „tańcu". Tworząc to zestawienie, chcemy pokazać, że ludzie baroku żyli ze świadomością przemijania. Śmierć „towarzyszyła” im na co dzień, zajmując istotne miejsce w kulturowym systemie wartości. A najbardziej wymowny w tym kontekście jest danse macabre, topos wyrażający uniwersalność śmierci, wobec której wszyscy jesteśmy równi.

Zabytki pochodzą ze zbiorów:
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Muzeum Okręgowego w Toruniu
Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku
Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie
Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach
Archiwum Ojców Karmelitów na Piasku w Krakowie
Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie
Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej 
Parafii i Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Jana Chrzciciela
i Św. Szczepana Męczennika w Choroszczy
Parafii i kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie
Parafii i kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie
Kolekcjonera Bogdana Steinhoffa z Tarnowa
Rodziny Sękowskich

Patronat medialny:

Wystawa pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego

Patronat medialny:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Fotorelacja z wernisażu: 


MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII BIAŁYSTOK INTERPHOTO – EDYCJA 2021 - Poezja Codzienności. Fotografia Powojennej Awangardy Czeskiej

Tendencje w fotografii artystycznej lat sześćdziesiątych w Czechach - Grupa DOFO; Studio Fotografii Liberec; surrealizm, strukturalizm, konkretyzm i sztuka optyczna.

Wernisaż sobota 25 września 2021 r., godz. 18.00, Ratusz w Białymstoku.  

Jedną z pierwszych powojennych grup fotograficznych w dawnej Czechosłowacji była Grupa DOFO, działająca na przestrzeni lat 1958-1975 w Ołomuńcu. Grupa stosowała wiele przedwojennych technik eksperymentalnych a jej członkowie wyrażali swoje subiektywne odczucia poprzez ekspresyjne, strukturalne obrazy. Wpływ twórczości tego kolektywu, przekroczył granice kraju i odcisnął piętno na europejskiej scenie artystycznej. Na wystawie eksponowane będą również dzieła poprzedników i przyjaciół grupy DOFO.

Prezentowani artiści: Emila Medkova, Vilem Reichman, Ladislav Postupa, Antonín Gribovský, Jan Hajn, Rupert Kytka, Jaromír Kohoutek, Ivo Preček i inni.

Kurator: dr. Štěpánka Bieleszová

Štěpánka Bieleszová (ur.1971) ukończyła wydział Historii Sztuki na Uniwersytecie Pałackim w Ołomuńcu. Od 1995 roku pracuje w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu jako kuratorka wystaw. Od 2007 roku, jako kuratorka jest również odpowiedzialna za kolekcję fotografii. Od 25 lat pełni funkcję głównej kuratorki w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.

Współuczestniczyła w publikacji monogramu poświęconego czeskim fotografom tj. Miloslav Stibor (2007), Jaroslav Vávra (2011), Vladimír Birgus (2014), Milena Valušková (2017), Jindřich Štreit (2016). Jest także autorką dzieła Civilizované iluze (Cywilizowane iluzje), w której dzieli się eksperckim spojrzeniem  na kolekcję fotografii Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, ukazując rozwój czeskiej fotografii od XIX do XXI wieku. Przy współpracy z Vladimírem Biergusem opracowała obcojęzyczne kompendium czeskiej fotografii Na pierwszy rzut oka : wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku, 2016 i Czech republic : a century of avant-garde and off-guard photography (2016).

Jej działania zawodowe poświęcone są sztuce Europy Centralnej po roku 1945, w szczególności sztuce polskiej, węgierskiej i słowackiej. Od samego początku towarzyszy idei Forum Europy Środkowej w Ołomuńcu. Jest autorką wielu publikacji i wystaw:

http://www.itf.cz/index.php?clanek=42

Fotografie z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Ołomuńcu