Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

RODZINNE WEEKENDY – Ceramika dla małych i dużych


24 lutego 2024 r., godz. 11.00
Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 43

Zapraszamy na warsztaty, w trakcie których spróbujemy odkryć tajemnice i sekrety, jakie zapisano w dawnych kaflach piecowych.

Czy dawny kafel piecowy i przedstawiona na nim ornamentyka mogą przekazać nam jakąś wiedzę? Dlaczego na niektórych z nich przedstawiono serca, herby czy rośliny? I co wspólnego z tym wszystkim ma archeologia? Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwać w trakcie naszych muzealnych warsztatów. Przedmiotem naszych badań będą kafle prezentowane na wystawie „Kafle supraskie”. Ich pochodzenie datuje się na późne średniowiecze i czasy nowożytne. W części praktycznej uczestnicy ozdobią ceramiczne kubki, naśladując zdobnictwo z zabytkowych kafli.  

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-12 lat wraz z opiekunami.

Prowadzenie: Katarzyna Bogusz
Liczba uczestników: 12 dzieci + opiekunowie
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: 12 zł – dziecko, 5 zł – opiekun, z Kartą Dużej Rodziny 6 zł – dziecko, 3 zł – opiekun
Zapisy i odwołanie rezerwacji: tel. 509 336 841
Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku (22.02.2024) do godziny 15.00