Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

SALON BUJNOWSKIEGO: Różne barwy Polski

SALON BUJNOWSKIEGO: Różne barwy Polski


Spotkanie artystyczno - historyczne
28 października 2018 r., godz. 15:30, Dom Talmudyczny

Zych Bujnowski – znakomity malarz, szlachetny personalista, ale też żołnierz (bohater wojny polsko-bolszewickiej) przez niemal całe swoje twórcze, niestety krótkie życie związany był z Tykocinem. Muzeum w Tykocinie, pragnąc spopularyzować postać artysty i patrioty, zainicjowało cykliczne spotkania artystyczne pod hasłem Salon Bujnowskiego.

W programie:
1. Jan Maciejewski: Opowieść o związku wsi Tatary z Tatarami. Osadnictwo tatarskie na ziemiach polskich.
2. Dariusz Szada-Borzyszkowski: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej.
3. Prezentacja wokalno – taneczna tatarskiego zespołu „Buńczuk” kierowanego przez Annę Mucharską


Wstęp: wejściówka 2 zł


patronat:
Polskie Radio Białystok
Urząd Miasta i Gminy Tykocin

 

Tatarski zespół dziecięco-młodzieżowy ,,Buńczuk" powstał 19 lat temu w 1999 roku przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku. Założycielką i opiekunką zespołu jest  Halina Szahidewicz. Zespół skupia 23 osoby w wieku od 6 do 19 lat. Najmłodsi recytowali z pamięci krótkie sury z Koranu po arabsku i w tłumaczeniu na język polski, rubaje- czterowiersze. Starsi recytowali „głosem” dłuższe fragmenty Koranu, poezję i fragmenty prozy napisanych przez Tatarów oraz utwory poetów piszących o Tatarach. Promowali również twórczość poetów podlaskich, w tym P. Jana Leończuka, Wiesława Kazaneckiego, P. Krause, L. Szubzdy, Czajkowskiego. Śpiewano przy akompaniamencie gitary piosenki w języku tatarskim i po polsku. Zespół powstał jako alternatywa spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Zapoznawał z tajnikami kultury tatarskiej, co wzmacniało poczucie tożsamości etnicznej. Pierwsze występy były bez strojów tatarskich, dzieci ubierały się dowolnie bez presji jednolitego stroju. Później dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarządowi Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a obecnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz sponsorom prywatnym i przedsiębiorstwom, zamówiono stroje odpowiednie do tańców. Kultura Tatarów Polskich opiera się na literaturze-poezji, prozie różnych gatunków - na twórczości pisanej. Tatarzy Polscy nie tworzyli muzyki, nie komponowali również tej tanecznej. Dlatego taniec w „Buńczuku” opiera się na motywach tańca tatarskiego, skąd pochodzą nasi przodkowie, a więc z Tatarstanu, Krymu, Baszkirii, Adygei. Zespół działa w trzech grupach wiekowych: najmłodsza, średnia i najstarsza i w trzech sekcjach: recytatorskiej, wokalno- muzycznej i tanecznej, ma charakter integracyjny. Poza wzmacnianiem tożsamości grupy etnicznej, którą tworzą Tatarzy Polscy, kształtują się postawy społeczno-patriotyczne. Krzewi się kulturę życia rodzinnego, codziennego, uczy tolerancji dla inności. Taniec jest również doskonałą formą wszechstronnych ćwiczeń, kształtuje właściwą postawę, chód, utrzymuje w sprawności mięśnie i układ kostny stawów.