Sejmik Bielski

Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w garnitur na tle map w antyramach.

29 czerwca 2022 r., godz. 17:00, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45

Od 1569 roku województwo podlaskie składało się z ziemi drohickiej, mielnickiej i bielskiej. W stolicy każdej z nich odbywał się odrębny sejmik, przy czym w przypadku ziemi bielskiej był to Brańsk. Nawiązując do tej tradycji Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim organizuje cykl kwartalnych spotkań w formie debaty, panelu dyskusyjnego pod hasłem „Sejmik bielski”.

Podczas spotkań znane osoby świata nauki wygłaszają referaty wprowadzające uczestników w tematykę związaną z historią ówczesnego państwa i sytuacją społeczno-gospodarczą ziemi bielskiej w kontekście historii Rzeczpospolitej oraz Europy. Wśród prelegentów znajdują się specjaliści reprezentujący różne dyscypliny oraz podejście metodologiczne, co sprzyja nie tylko przybliżaniu historii, ale również dyskusji i konfrontacji różnych stanowisk.

Tematem najbliższego panelu, który odbędzie się 29 czerwca 2022 roku będzie „Przedsiębiorczość, łaska królewska czy polityka matrymonialna – przyczyny wielkości rodów magnackich na przykładzie Branickich herbu Gryf”. Referat wygłosi dr hab. Karol Łopatecki prof. Uniwersytetu w Białymstoku.