Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Sejmik bielski

28 listopada 2023 r., godz. 17.00, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 43

Unici na Podlasiu w okresie wczesnonowożytnym, to temat kolejnego, już VIII Sejmiku bielskiego. Prelegentami spotkania będą dr hab. Piotr Guzowski z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Andrzej Buczyło z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 

Unici to chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, która łączyła elementy katolicyzmu i prawosławia, starając się zachować swoją odrębność kulturową i narodową. W trakcie spotkania przedstawione zostaną główne cechy i problemy unickiej społeczności na Podlasiu, jej stosunek do innych wyznań i władzy państwowej, a także jej rola w historii regionu.