Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej – promocja książki Małgorzaty Karczewskiej

Wieczór historyczny

Promocja książki Małgorzaty Karczewskiej „Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej”
Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim.

15 listopada 2017 r., godz. 17:00, Muzeum Historyczne (ul. Warszawska 37)

Opracowanie jest efektem prac z dziedziny badań nad dziedzictwem (heritage studies), którym celem jest prezentacja idei cmentarnictwa Wielkiej Wojny na Wschodzie oraz rekonstrukcją zasobów tej kategorii dziedzictwa w Białymstoku i powiecie białostockim. Efekty tak zaplanowanych prac mogą być wykorzystywane na różnych płaszczyznach: jako materiały do badań nad historią działań wojennych, szczególnie w skali regionalnej oraz jako podstawa do objęcia tych obiektów ochroną prawną oraz opieką instytucjonalną i społeczną; powinny także stanowić punkt wyjścia w planowaniu i przeprowadzaniu prawidłowych prac renowacyjnych. Wreszcie, mimo iż wymieniony na końcu, nie jest to najmniej ważny powód do podjęcia prac w tym zakresie, opracowanie dostarczy mieszkańcom i miłośnikom przeszłości rzetelnej i szczegółowej wiedzy na temat dziedzictwa ich małej ojczyzny.

Wstęp 1 zł