Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

SZTUKA IKONY – Boże Narodzenie w ikonografii wschodniej

Kompozycja przedstawień Bożego Narodzenia w tradycji chrześcijańskiego wschodu zawiera rozbudowaną symbolikę, którą odczytamy podczas naszego spotkania w Muzeum Ikon w Supraślu.

Spotkanie odbędzie się na wystawie czasowej: Witaj gwiazdo złota na niebios przestworze…* Ikonografia Święta Bożego Narodzenia. Wystawa prezentuje ikony Bożego Narodzenia o różnorodnej proweniencji. Pośród prezentowanych dzieł znajduje się wizerunek z kręgu malarstwa weneto-kreteńskiego powstały ok. 1600 roku. Pozostałe zabytki zostały przypisane do warsztatów staroobrzędowych m.in. szkoły kostromskiej, wietkowskiej, a także do jarosławskiej. Jeden z eksponowanych wizerunków pochodzi z terenu Karpat Rumuńskich. Ikony datowane są od XVI do XIX stulecia i pochodzą z dwóch kolekcji prywatnych oraz ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu. Ta niewielka ekspozycja stanowi okazję do zapoznania się z ikonografią święta.

* Fragment kolędy z 1863 roku autorstwa Mieczysława Romanowskiego.

27 grudnia 2023 r., godz. 11.00, niedziela
Prowadzenie: Anna Motowicka

28 grudnia 2023 r., godz. 11.00, niedziela
Prowadzenie: Edyta Tołkin-Snarska

29 grudnia 2023 r., godz. 11.00, niedziela
Prowadzenie: Iwona Furmankiewicz

Liczba uczestników: 25 osób
Czas trwania: ok. 60 min.
Koszt: 10 zł., z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł.
Obowiązuje rezerwacja. Informacje i zapisy: 509 336 829