Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

W cieniu blasku

Wystawa fotografii i prezentacja tomików poezji Ewy Danuty Stupkiewicz
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
31 sierpnia 2017, godz. 17.00 - wernisaż wystawy fotografii „W cieniu blasku”
oraz prezentacja tomików poezji
3 września 2017, godz. 15.00 - spotkanie autorskie Ewy Danuty Stupkiewicz

Ewa Danuta Stupkiewicz  - ur. 23 lipca 1962r. w Białymstoku. Jest absolwentką pracowni grafiki Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i dyplomowanym nauczycielem przedszkola. Uprawia poezję i prozę. Publikuje w wydawnictwach zbiorowych. Wydała książkę dla dzieci „Kraina tęczą malowana” (2013r.) oraz tomiki poezji: „Pokonać lęk” (2013r.), „Szczęście w warkoczu z łez” (2014r.), „W kawiarnianym zaułku myśli” (2015r.) oraz „Kawiarnianym czasem” (2016r.). Ponadto jest autorską wystaw indywidualnych i zbiorowych: rysunku, pasteli, obrazów olejnych, fotografii, grafiki warsztatowej oraz ilustracyjnej. Jako autorka małych form literackich i opracowań dla dzieci w latach 1997-2013 współpracowała z Wydawnictwem IMPULS. Od 2006r. jest członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku, a od 2011r. należy także do Konfraterni Poetów w Krakowie.
Dała się poznać jako autorka przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych w przedszkolu oraz w innych ośrodkach oświaty i kultury rodzinnego miasta, a także w Polsce. Organizuje happeningi i konkursy. Uczestniczy w pracach jury oraz przygotowuje dzieci do prezentacji plastycznych, recytatorskich, teatralnych i muzycznych. Wykorzystuje autorskie montaże słowno-muzyczne, w tym także wiersze, piosenki i scenki dramatyczne oraz twórczość plastyczną.
Za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.