Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

W ZIELONYM SALONIE BRANICKICH

Sobota 15 czerwca 2019 r.,godz. 11.00, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

 Prelekcja- Anny Dąbrowskiej  ma na celu przybliżenie atmosfery i życia towarzyskiego magnackiego dworu Izabeli i Jana Klemensa Branickich. Motywem przewodnim będą fetes galantes -„wykwintne zabawy” eleganckiego towarzystwa które organizowano w pałacowych
ogrodach zarówno w Białymstoku, jak i w letniej rezydencji w Choroszczy.

Organizator: Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Wejściówka: 2 zł