Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

WIECZÓR HISTORYCZNY: promocja albumów: „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” i „Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne”

WIECZÓR HISTORYCZNY: promocja albumów: „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” i „Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne”

Piątek 10 maja 2019 r., godz. 18:00, Muzeum Historyczne, ul. Warszawska 37
Wstęp wolny

Zapraszamy na spotkanie promocyjne dwóch najnowszych publikacji Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Pierwszy album pt. I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan, przedstawia uroczystość nadania imienia i włączenia dziecka do wspólnoty muzułmańskiej. Album złożony jest z dwóch części. Pierwsza część to opis ceremonii azanu, zgodnej z tradycją tatarską ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od imama Stefana Mustafy Jasińskiego oraz Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza. Druga część to wybór fotografii ukazujących kolejne etapy azanu, od najstarszych z lat 50. XX wieku po zdjęcia z drugiej dekady XXI w. Uzupełnieniem zdjęć z uroczystości azanu są zdjęcia tatarskich dzieci w kolejnych dekadach – od 1910 roku do 2003 r. Książka zamyka serię albumów o rytuałach przejścia polskich Tatarów, tym samym czytelnicy mogą zapoznać się kolejno z tradycjami azanowymi, ślubnymi i pogrzebowymi.

Drugi album pt. Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne,  składa się z czterech głównych rozdziałów; pierwszy omawia istotę świąt, a kolejne poświęcone są świętom: Ramadan Bajram i Kurban Bajram oraz dniom świątecznym. Czytelnicy znajdą w opisie informacje jak dawniej spędzano ten szczególny czas oraz jak to wygląda współcześnie. Rozdziały uzupełnione są zdjęciami, ilustrującymi każdy etap danego święta. Jest to wybór fotografii przedstawiających społeczność tatarską w czasie świąt od najstarszych z lat 30., 40. XX wieku po najnowsze, datowane na 2017 r.
Zespół redakcyjny:
Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska
Albumy dostępne są on-line na stronie: www.bibliotekatatarska.pl