Wielkanocna oferta dla grup zorganizowanych w Muzeum Ikon w Supraślu

Oferta obowiązuje od 2 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r.; godz. 10.00 (wtorek-piątek) 

Temat 1: WIELKANOCNE WARSZTATY W MUZEUM – SYMBOLE ŚWIĄT

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijaństwa, mające bogatą tradycję, do której m.in. należy różnorodne zdobienie jajek. Wśród eksponatów Muzeum Ikon w Supraślu uczestnicy zobaczą dekoracyjne jaja paschalne datowane na XIX w.

Bogata symbolika świąt Wielkiej Nocy ukazuje symbol jajka, jako znaku wszelkiego początku, narodzin, życia i odrodzenia. Znacząca jest również barwa jajek np. kolor czerwony mówi o królewskiej godności Chrystusa, Jego ofierze i zmartwychwstaniu – o tryumfie życia nad śmiercią.

Podczas warsztatów w Muzeum Ikon zobaczymy unikatowe, drewniane jajka paschalne datowane na XIX w., zdobione scenami ewangelicznymi oraz wizerunkami maryjnymi. Końcowym etapem spotkania będzie wykonanie świątecznego jajka z wizerunkiem Matki Bożej, przyozdobionego malowanymi i rytymi ornamentami. Tak przygotowane jajko może stanowić świąteczną dekorację.

Prowadzenie: Iwona Furmankiewicz, Edyta Tołkin-Snarska
Czas trwania: 60 min.
Koszt: grupy przedszkolne: dziecko – 7 zł; z KDR – 5 zł., grupy zorganizowane  szkolne: uczeń – 16 zł; z KDR – 8 zł;, 
Informacje i zapisy: 509 336 829

Temat 2: KRZYŻ WIELKANOCNY – DRZEWO ŻYCIA

Drzewo Życia to biblijne rajskie drzewo, którego owoce miały zapewnić nieśmiertelność. Utracone przez pierwszych ludzi, a odzyskane za sprawą ofiary Jezusa na krzyżu. Jak należy to rozumieć? Tego uczestnicy dowiedzą się na spotkaniu w Muzeum Ikon w Supraślu.

Krzyż i symbol Drzewa Życia związane są silnie z tradycją nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Krzyż wielkanocny ukazywany w formie kwitnącego drzewa czy ozdobiony motywami roślinnym staje się symbolem wiary w życie wieczne i nieśmiertelność duszy. Drzewem Życia jest krzyż Chrystusa na Golgocie, rozpatrywany jako miejsce, gdzie śmierć stała się początkiem życia.

Uczestnicy spotkania poznają znaczenie łączności rajskiego Drzewa z krzyżem oraz wykonają jego wizerunek zdobiony ornamentem roślinnym. Inspiracją w pracach plastycznych będą zabytki eksponowane na wystawie stałej w Muzeum Ikon w Supraślu.

Prowadzenie: Iwona Furmankiewicz, Edyta Tołkin-Snarska
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.,
Wstęp: grupy przedszkolne: dziecko – 7 zł; z KDR – 5 zł., grupy zorganizowane  szkolne: uczeń – 16 zł; z KDR – 8 zł;,  
Informacje i zapisy: 509 336 829