Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Wspominki białostockie. Spacer historyczny po cmentarzu farnym

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych ( klasy IV-VII) i gimnazjów

16-20 października 2017 r.

Termin i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z opiekunami grup.

Uczestnicy poznają historię cmentarza i miejsca pochówków zasłużonych i ważnych Białostoczan. Dla uczczenia ich pamięci uczniowie zapalą znicze, w nawiązaniu do tradycji Święta Zmarłych obchodzonych 1 i 2 listopada. Każdy uczestnik zajęć otrzyma mapę cmentarza wraz z zaznaczonymi nagrobkami białostoczan, o których będzie mowa na zajęciach.

czas trwania: ok. 60 minut

koszt: bilet ulgowy w cenie 4 zł. od osoby + opłata 35 zł. od grupy. Opiekunowie bezpłatnie

liczba uczestników: maksymalnie 25 osób

Prosimy o zgłaszanie grup z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerami telefonów: kom. 517 484 349, 85 748 21 19