Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Wykład Dr Małgorzaty Frąckiewicz „Żydzi Regionu Łomżyńskiego I Tykocina: Zwyczaje, Tradycje I Stosunki Polsko – Żydowskie”

1 października 2023 r., godz. 14.30
Wielka Synagoga w Tykocinie ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin

W ramach Europejskich Dni Kultury Żydowskiej w Wielkiej Synagodze odbędzie się wykład dr Małgorzaty Frąckiewicz – wiceprezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Wzbogacona o prezentację multimedialną prelekcja, przybliży uczestnikom spotkania zwyczaje, tradycje i stosunki polsko –żydowskie regionu łomżyńskiego i Tykocina. 
 
W łomżyńskim cyklu wydawniczym Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów: Pinkasy przedniemeńskie, czyli w księgach pamięci gmin żydowskich z regionu mazowiecko-podlaskiego swoistym centrum jawi się Tykocin przywoływany w rozmaitych kontekstach poznawczych. Wydaje się niekiedy, że wszystkie drogi prowadzą nie do Rzymu, a do Tykocina. To miejsce naznacza tradycja wspólnoty żydowskiej, jej dynamika gospodarcza, niezwykła mobilność i aktywność w regionie, co przekłada się na obecność Żydów tykocińskich w przestrzeni wspomnień, jakie ożywają w przetłumaczone na język polski księgach pamięci. 

Ich dopełnieniem i poświadczeniem zachowanej i utrwalonej w pinkasach pamięci są notatki prasowe, np. o tym, że niejaki Abram Liwszyc trudnił się sprzedażą skór w Tykocinie przy ul. Horoszczańskiej 163, a Aron Tykociński – sprzedażą towarów łokciowych i ubrań w Zambrowie przy ul. Wodnej 4, jak podawała „Gazeta Łomżyńska” z lat 1920–1925.
Zgoła inne informacje znajdziemy w źródłach metrykalnych, a jeszcze inne niosą za sobą obrazy-fotografie zachowane w albumach… Tak słowo i obraz utrwalają pamięć o ludziach i miejscach, lecz pamięć ludzka jest tu elementem kluczowym… i o tym opowiem za pośrednictwem słowa, z pomocą prezentacji multimedialnej.
 
Wejściówka : 5 zł/os