zamówienia publiczne

powyżej 130 000,00 zł

poniżej 130 000,00 zł

powyżej 30 tys. euro

poniżej 30 tys. euro

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Klauzula informacyjna RODO – zamówienia publiczne

25.04.2022 – szacowanie wartości zamówienia – sprzęt do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków

27.07.2022 szacowanie wartości zamówienia – Usługa sprzątania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 
27.07.2022 szacowanie Załącznik nr 1 – wersja edytowalna – Usługa sprzątania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku