konkursy

STWÓRZ DRZEWO GENEALOGICZNE SWOJEJ RODZINY

W roku szkolnym 2019/2020 Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ogłasza konkurs „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”, do udziału, w którym zaprasza dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu bielskiego.

Celem konkursu, nad którym honorowy patronat objął burmistrz miasta Bielsk Podlaski jest rozbudzenie zainteresowania najmłodszych mieszkańców regionu historią własnej rodziny i swojej małej ojczyzny. Odkrywanie korzeni, poszukiwanie tożsamości oraz rozwijanie poczucia przynależności to cechy, które pozwalają kształtować w nas samych świadome postawy obywatelskie. Mamy również nadzieję, że chwile spędzone na wspólnej pracy wzmocnią więzi rodzinne, przysporzą uczestnikom i ich bliskim wiele radości, w przyszłości dostarczą wzruszających wspomnień, a w dłuższej perspektywie przyczynią się do pielęgnacji rodzinnych tradycji. 

Zainteresowanych zapraszamy na muzealne warsztaty genealogiczne, które są warunkiem przystąpienia do konkursu. Szczegóły dostępne są w regulaminie. Serdecznie zapraszamy.

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.

Termin składania prac do 15 maja 2020 r. 
Rozstrzygnięcie odbędzie się w ramach obchodów 41 Dni Miasta Bielska Podlaskiego.

 

Regulamin Konkursu
Plakat

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA

Fot.: Łukasz Dziubiela, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie (edycja XIII, 2018 r.)

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku po raz XV ogłasza konkurs „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”.

W sercu Świętego Jana Pawła II szczególne miejsce zawsze zajmowały dzieci i młodzież, czemu wielokrotnie dawał wyraz podczas wspólnych spotkań. Ta myśl przyświecała przed piętnastu laty organizatorom konkursu plastycznego „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Konkurs z lokalnej, powiatowej inicjatywy przerodził się w 2010 r. w przedsięwzięcie ogólnopolskie, a siedem lat później – światowe. Od czternastu lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, a każda z ponad 22,5 tysiąca prac, jakie do tej pory wpłynęły to wyraz pamięci o Świętym Janie Pawle II. Co ważne jest ona przekazywana kolejnym pokoleniom, które znają Ojca Świętego jedynie z przekazów rodziców, dziadków czy spuścizny Papieża. Mimo, że podtrzymywaniu pamięci służy również nasz konkurs, to jednak przez lata był on przede wszystkim swoistą siecią pozwalającą wyłowić wiele plastycznych talentów wśród młodych. Zawsze z ogromnym szacunkiem pochylamy się nad wszystkimi pracami, ponieważ w każdym przypadku mamy do czynienia z osobistą relacją z Janem Pawłem II. Poruszająca jest również dojrzałość artystyczna i emocjonalna młodych twórców.

W 2020 roku Muzeum w Bielsku Podlaskim włącza się w obchody XX Dnia Papieskiego oraz Roku Świętego Jana Pawła II ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. We współpracy z Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Dekanatem Bielskim oraz Fundacją Mater ogłasza po raz XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz specjalnych z całego świata.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: J. E. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk, Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecie”, Papieski Wydział Teologiczny sekcja św. Jana Chrzciciela, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski oraz Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie dzieciom, młodzieży, rodzicom, katechetom i nauczycielom, zachęcamy do udziału w jubileuszowej XV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Niech pamięć o Janie Pawle II ożywia nas wszystkim i staje się trwałym budulcem charakterów i postaw kolejnych pokoleń Polaków.

Regulamin 
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa cz.2
Totus Tuus – interpretacja hasła XX DP

ARCHIWUM KONKURSÓW