SZTUKA IKONY – „Ikona Chrystusa w Majestacie Mistrza Ikony Deesis z Bartnego”

16 grudnia 2023 r., godz. 15.00, sobota
17 grudnia 2023 r., godz. 15.00, niedziela
Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1

Spotkanie zostanie poświęcone szesnastowiecznej ikonie, która – dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Muzeów oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – została zakupiona do zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu.

Ikona stanowi cenne uzupełnienie zgromadzonych zabytków związanych z terenami Rzeczypospolitej, jak również całej muzealnej kolekcji, ponieważ pomimo bogatych i różnorodnych zbiorów muzeum nie było w posiadaniu jednego z najważniejszych i podstawowych w ikonografii chrystologicznej wizerunku Zbawiciela, jakim jest przedstawienie Chrystusa w Majestacie.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z ikonografią Chrystusa w Majestacie oraz poznać cechy stylistyczne zabytku pozwalające określić proweniencję szesnastowiecznej ikony, która wzbogaciła kolekcję supraskiej placówki.

Prowadzenie: Aneta Jurgilewicz-Stępień

więcej o ikonie

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów »Rozbudowa zbiorów muzealnych« oraz z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.