zamówienia poniżej 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu

Prace budowlane – remont pomieszczeń magazynu zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku znajdujących się w Białymstoku przy ul. Bukowskiego 1A

Dostawa oleju opałowego do dwóch oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku: Muzeum Ikon w Supraślu oraz Muzeum w Tykocinie w sezonie grzewczym 2018/2019-data ogłoszenia 12.10.2018r.  

Badanie i konserwacja pary portretów Izabeli z Poniatowskich i hetmana Jana Klemensa Branickiego 21.06.2018r. 

Nr sprawy AG/RPO/ZB,ZT/3/18 – Dostawa sprzętu multimedialnego  – data ogłoszenia 10.05.2018r.