Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Nr sprawy AG/RPO/ZB,ZT/3/18

28.05.2018r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

10.05.2018r.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego

Termin składania ofert - 21.05.2018r. godz. 9:00

Zapytanie ofertowe 

formularz ofertowy, kalkulacja cenowa, załacznik 3 i 4 - forma edytowalna