Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Rocznik Białostocki

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI WYDANIA DOSTĘPNE W FORMACIE PDF >>>

„Rocznik Białostocki” to jeden z najpopularniejszych periodyków poświęconych dziejom północno-wschodniej Polski, cieszący się także ogólnoświatową renomą. Od 1961 r. publikowali w nim najznamienitsi w swoich dziedzinach badacze, dokładając kolejne elementy do układanki wciąż nie do końca poznanej historii regionu. Gdy w 1993 r. okazało się, że działalność wydawnicza musi ulec zawieszeniu, czytelnicy utracili dostęp do pozycji, której przez niemal dwadzieścia lat żaden tytuł nie zdołał zastąpić.

Serdecznie zapraszamy badaczy nauk humanistycznych i społecznych do współpracy przy jego tworzeniu.

Skład redakcji:
Redaktor Naczelny - Andrzej Lechowski
Sekretarz redakcji - Piotr Niziołek
Członkowie redakcji - Aneta Jurgilewicz-Stępień, Grzegorz Śnieżko

Rada naukowa:
Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Mirosław Sobecki, Wojciech Śleszyński

Kontakt: rocznik.bialostocki@gmail.com

Instrukcja wydawnicza >>> (.doc)

Dokumenty do pobrania:
formularz zgłoszeniowy >>> (.doc)
oświadczenie >>> (.doc, .pdf)

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XXI
Redakcja: Andrzej Lechowski, Piotr Niziołek, Aneta Jurgielewicz-Stępień, Ewelina Kamieńska, Grzegorz Śnieżko
Redakcja naukowa: Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Mirosław Sobecki, Wojciech Śleszyński
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2018
Format B5, s. 360, oprawa twarda, ISSN 0080-3421
cena 25,00 zł

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dwudziesty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, archeologii, archiwistyki, numizmatyki.

Dwudziesty pierwszy tom „Rocznika Białostockiego” oddajemy Czytelnikom w czasie szczególnym, niezwykle ważnym dla Rzeczypospolitej Polskiej – w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jest jeszcze jedna rocznica, którą warto podkreślić. Jest nią pięćdziesięciolecie studiów historycznych na poziomie uniwersyteckim w Białymstoku. Owe 50 lat zaowocowało znaczącym dorobkiem w historiografii. Powstało zauważalne, nie tylko w mieście i regionie, środowisko zawodowych historyków i całej rzeszy osób zajmujących się historią z pasji i potrzeby. Między innymi właśnie ostatnie tomy „Rocznika Białostockiego” są świadectwem potencjału i możliwości miejscowych historyków.

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XXI - spis treści

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XX
Redakcja: Andrzej Lechowski, Piotr Niziołek, Krzysztof Kukliński, Urszula Szymak
Redakcja naukowa: Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Wojciech Śleszyński
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format B5, s. 212, oprawa twarda, ISSN 0080-3421
cena 25,00 zł

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dwudziesty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, etnografii, historii architektury, numizmatyki.

Na ręce czytelników oddajemy „jubileuszowy” – dwudziesty tom „Rocznika Białostockiego”. Mamy nadzieję, że spotka się on z życzliwym przyjęciem, podobnie jak poprzedni. Jesteśmy przekonani, że jego lektura przyniesie satysfakcję zarówno pasjonatom dziejów regionu, jak i osobom zajmującym się nimi zawodowo.

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XX - spis treści

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XIX
Redakcja: Andrzej Lechowski, Piotr Niziołek, Krzysztof Kukliński, Urszula Szymak
Redakcja naukowa: Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Wojciech Śleszyński
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format B5, s. 256, oprawa twarda, ISSN 0080-3421
cena 25,00 zł

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii.

Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał także licznych czytelników poza granicami Polski. Po tak długiej przerwie zmiany w charakterze pisma były nieodzowne, pragnęliśmy jednak równocześnie zachować jak najwięcej tradycyjnych elementów stanowiących o nietuzinkowości tytułu. Nowy XIX tom „Rocznika Białostockiego” współtworzyli autorzy z wielu dziedzin nauk społecznych i humanistycznych: historycy, socjologowie, muzealnicy, historycy sztuki, numizmatycy. Zróżnicowana tematyka, przyczyni się, mamy nadzieję, do rozszerzenia kręgu czytelników poprzez podniesie atrakcyjności tytułu.

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XIX - spis treści