11-18
października
2015

TYDZIEŃ DZIECKA W BIAŁYMSTOKU 11 – 18 października 2015

Zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane

MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW

Cykl spotkań w Oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przybliżających wystawy i zbiory

8
października
2015

ANTON SOLOMOUKHA „Czerwony Kapturek odwiedza Czarnobyl” i „Las Meninas”

wystawy fotografii prezentowane w ramach Festiwalu Białystok Interphoto 2015
zapraszamy do Ratusza na wernisaż 8 października 2015 r. o godz. 18.30

ŚWIAT SKAMIENIAŁOŚCI

wystawa prezentowana w Ratuszu od 25 września do 29 listopada 2015 r.

„ŚWIAT ZMYSŁÓW” wystawa interaktywna

czynna w Muzeum Historycznym do 3 listopada 2015 r.

 
wrzesień
październik

2015

JESIENNE SPOTKANIA TWÓRCZE W SKANSENIE

Białostockie Muzeum Wsi, wrzesień – październik 2015, w godz. 11.00 – 16.00

16-17
października
2015

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe
w Polsce i w Europie

Zapraszamy do udziału, Supraśl, 16-17 października 2015

TATARZY POLSCY W OBIEKTYWIE KRZYSZTOFA MUCHARSKIEGO

wystawa czynna w Białostockim Muzeum Wsi do końca października 2015 r.

11
października
2015

XV Dzień Papieski - Tykocin 11 października 2015 r.

18
października
2015

MORUSY W FOTOGRAFII WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

Zapraszamy do Muzeum w Tykocinie
w niedzielę 18 października 2015 r. o godz. 15.00 na finisaż wystawy

„Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”

Wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
czynna w Muzeum w Tykocinie do 24 listopada

KAMIENNE ŚWIADECTWO

Wystawa plenerowa przygotowana przez Muzeum w Tykocinie

8
października
2015

GUNĀRS BINDE "The Flight"

wystawa fotografii prezentowana w ramach Festiwalu Białystok Interphoto 2015
zapraszamy do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego na wernisaż 8 października 2015 r. o godz. 17.30

PODLASKIE HISTORIE – IKONY Z CERKWI PW. ZAŚNIĘCIA NMP W CZYŻACH

Wystawa plenerowa prezentowana przy Muzeum Ikon w Supraślu

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ZBIÓRCE PUBLICZNEJ

w formie dobrowolnych datków przeznaczonych na konserwację ikon
prowadzonej w Muzeum Ikon w Supraślu od 17 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.

13
października
2015

„BIEŻEŃSTWO. NA ROZDROŻACH”

wystawa monotypii Daniela Gromackiego
Zapraszamy na wernisaż do Muzeum w Bielsku Podlaskim
13 października 2015 r. o godz. 17.00

X edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

WYCINANKA ŁOWICKA. TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

Wystawa ze zbiorów Muzeum w Łowiczu
czynna od 16 maja do 15 października 2015 r. w Muzeum w Bielsku Podlaskim

BIELSK PODLASKI W STAREJ FOTOGRAFII

Wystawa plenerowa prezentowana przed bielskim Ratuszem

ZEGARY KOMINKOWE ZE ZBIORÓW JERZEGO KINDZIUKA

Wystawa w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
czynna do 31 października 2015 r.