MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW

Cykl spotkań w Oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przybliżających wystawy i zbiory

1-3
maja
2015

PIKNIK ETNOGRAFICZNY

inaugurujący 21 sezon turystyczny
na Szlaku Rękodzieła Ludowego Woj. Podlaskiego
Czarna Wieś Kościelna 1-3 maja 2015, godz. 11-17

18
kwietnia
2015

DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI

Zapraszamy do białostockiego Ratusza 18 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00
na spotkanie z wybranymi obrazami Witolda Stefana Zaczeniuka

19
kwietnia
2015

KONCERT Z HISTORIĄ

Zapraszamy do białostockiego Ratusza
w niedzielę 19 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00

23
kwietnia
2015

KONCERT LAUREATÓW

I KONKURS KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ im. ZBIGNIEWA POPIELSKIEGO
w czwartek 23 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w białostockim Ratuszu

ODKRYWANIE. TWÓRCZOŚĆ WITOLDA STEFANA ZACZENIUKA (1918-1999). Z PORTRETEM RODZINNYM W TLE

Wystawa w białostockim Ratuszu czynna do 17 maja 2015 r.

ANDRZEJ STRUMIŁŁO. MALARSTWO

wystawa przygotowana z okazji 20-lecia Instytutu Polskiego w Mińsku
eksponowana w Mińsku na Białorusi od 8 października do 2 listopada 2014 r.

30
kwietnia
2015

WIECZÓR HISTORYCZNY

Zapraszamy 30 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 do Muzeum Historycznego
na wykład prof. Józefa Maroszka „Józef Jodkowski – historyk Grodzieńszczyzny” poświęcony historykowi, archeologowi, numizmatykowi, znawcy dziejów Grodna, Grodzieńszczyzny i województwa białostockiego.

„JÓZEF JODKOWSKI – HISTORYK GRODZIEŃSZCZYZNY”

WYSTAWA PLENEROWA prezentowana na dziedzińcu białostockiego Ratusza
do 25 maja 2015 r.

19
kwietnia
2014

„JADWIGA SOLIŃSKA. NIESKOŃCZONOŚĆ”

Zapraszamy do Białostockiego Muzeum Wsi 19 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 na wernisaż wystawy

16
kwietnia
2015

ILUSTRACJE OBYCZAJOWE WOJCIECHA GRABOWSKIEGO

Zapraszamy na wernisaż wystawy do Muzeum w Tykocinie
16 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00

ŻYDZI GDAŃSCY – TEATR

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, czynna w Muzeum w Tykocinie do 30 czerwca 2015 r.

27
kwietnia
2015

„DYPLOMY 2015”

Zapraszamy do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego na wernisaż wystawy
27 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00

„Z KOLEKCJI ALFONSA KARNEGO”

Wystawa w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego czynna do 21 kwietnia 2015 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ZBIÓRCE PUBLICZNEJ

w formie dobrowolnych datków przeznaczonych na konserwację ikon
prowadzonej w Muzeum Ikon w Supraślu od 17 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.

WYSTAWA RYSUNKÓW WŁADYSŁAWA PIETRUKA

Wystawa w Muzeum w Bielsku Podlaskim czynna do końca kwietnia 2015 r.

ROBERTO INNOCENTI. RENESANS ILUSTRACJI KSIĄŻKOWEJ

Wystawa w Muzeum Bielsku Podlaskim czynna do 3 maja 2015 r.

30
kwietnia
2015

SPOTKANIE Z HISTORIĄ

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy i Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała
zapraszają w czwartek 30 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00
na wykład Anny Dąbrowskiej „Konstytucja 3 Maja według Jana Matejki”