WAKACJE W MUZEUM

zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane

SZTUKA SPORTU – SPORT W SZTUCE

Wakacyjne zajęcia muzealno-ruchowe dla osób dorosłych

MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW

Cykl spotkań w Oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przybliżających wystawy i zbiory

5
lipca
2015

PRZEJŚCIE Perszko/ Jagielski /Borcz

zapraszamy do białostockiego Ratusza 5 lipca 2015 r. o godz. 12.00 na zwiedzanie ekspozycji z jej kuratorem Dorotą Perszko

„JÓZEF JODKOWSKI – HISTORYK GRODZIEŃSZCZYZNY”

WYSTAWA PLENEROWA prezentowana na dziedzińcu białostockiego Ratusza

16-17
października
2015

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe
w Polsce i w Europie

Zapraszamy do udziału, Supraśl, 16-17 października 2015

„JADWIGA SOLIŃSKA. NIESKOŃCZONOŚĆ”

wystawa w Białostockim Muzeum Wsi czynna do 31 lipca 2015 r.

ILUSTRACJE OBYCZAJOWE WOJCIECHA GRABOWSKIEGO

wystawa w Muzeum w Tykocinie czynna do 16 czerwca 2015 r.

ŻYDZI GDAŃSCY – TEATR

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, czynna w Muzeum w Tykocinie do 30 czerwca 2015 r.

KAMIENNE ŚWIADECTWO

Wystawa plenerowa przygotowana przez Muzeum w Tykocinie

RZEŹBY GUSTAWA ZEMŁY

Wystawa w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego czynna od 16 maja do 23 sierpnia 2015 roku.

PODLASKIE HISTORIE – IKONY Z CERKWI PW. ZAŚNIĘCIA NMP W CZYŻACH

Wystawa plenerowa prezentowana przy Muzeum Ikon w Supraślu

„MATKA BOŻA W IKONIE”

IX Ekumeniczny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, maj 2015

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ZBIÓRCE PUBLICZNEJ

w formie dobrowolnych datków przeznaczonych na konserwację ikon
prowadzonej w Muzeum Ikon w Supraślu od 17 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.

„TKANINA ARTYSTYCZNA GRUPY „SIEDEM+” z Mińska na Białorusi”

wystawa czynna do 20 lipca 2015 r. w Muzeum w Bielsku Podlaskim

WYCINANKA ŁOWICKA. TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

Wystawa ze zbiorów Muzeum w Łowiczu
czynna od 16 maja do 15 października 2015 r. w Muzeum w Bielsku Podlaskim

BIELSK PODLASKI W STAREJ FOTOGRAFII

Wystawa plenerowa prezentowana przed bielskim Ratuszem

ZEGARY KOMINKOWE ZE ZBIORÓW JERZEGO KINDZIUKA

Wystawa w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
czynna od 16 maja do 30 sierpnia 2015 r.