Dyrektor oraz Pracownicy
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
z głębokim żalem informują,
że dnia 28 listopada 2016 r. zmarł
dr JAN JASKANIS
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Białymstoku w latach 1974 - 1980

MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW

Cykl spotkań w Oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przybliżających wystawy i zbiory

ARCHEOLOGIA POWIATU SOKÓLSKIEGO

Wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Prezentowana w Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce od 4 listopada 2016 r. do końca stycznia 2017 r.

SZTUKA I CZAS: ALEKSANDER SZTURMAN (1869-1944). ARTYSTA W PODRÓŻY

wystawa od 6 października 2016 roku do 15 września 2017 gości w Pałacu założenia pałacowo-parkowego na Zatroczu na Litwie

6
grudnia
2016

Obecność autora Trylogii w kulturze polskiej XX i XXI wieku

Zapraszamy do białostockiego Ratusza dnia 6 grudnia 2016 r. o godz. 17.00
na spotkanie z prof. Jolantą Sztachelską podsumowujące Rok Sienkiewiczowski

12
grudnia
2016

SEKRETY BIAŁEGOSTOKU

Książka autorstwa Andrzeja Lechowskiego wydana przez Dom Wydawniczy Księży Młyn Zapraszamy na promocję do białostockiego Ratusza 12 grudnia 2016 r. o godz. 17.00

14
grudnia
2016

KONCERT Z HISTORIĄ

Zapraszamy do białostockiego Ratusza w niedzielę 14 grudnia 2016 r. o godz. 17.00

LEGENDARNA MŁODA POLSKA. Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej

Wystawa w do białostockim Ratusza czynna do dnia 15 lutego 2017 r.

SACRUM ET PROFANUM. RYTUAŁ I CODZIENNOŚĆ U SCHYŁKU EPOKI KAMIENIA

Wystawa archeologiczna w białostockim Ratuszu czynna do 8 stycznia 2017 r.

ODKRYTE, ZNALEZIONE, ...

Plenerowa wystawa z okazji 60 lat Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego prezentowana przed białostockim Ratuszem

8
grudnia
2016

WIECZÓR HISTORYCZNY „Gdzie jest prezydent…”

Spotkanie z twórcami filmu dokumentalnego poświęconego losom ostatniego przedwojennego prezydenta Białegostoku Seweryna Nowakowskiego.
Zapraszamy do Muzeum Historycznego 8 grudnia 2016 r. o godz. 18.00

17
grudnia
2016

WIECZÓR HISTORYCZNY

Promocja „Słownika Biograficznego Tatarów Polskich XX wieku”
Zapraszamy do Muzeum Historycznego 17 grudnia 2016 r. o godz. 16.00

SKARB ZE ZŁOTORII

Wystawa w Muzeum Historycznym czynna do końca stycznia 2017 r.

WIELKA SYNAGOGA W BIAŁYMSTOKU

Wystawa plenerowa eksponowana na terenie Kampusu Uniwersyteckiego w Białymstoku

17
grudnia
2016

SALA WIELKA SYNAGOGI W TYKOCINIE

Z okazji jubileuszu 40 – lecia Muzeum w Tykocinie, w dniu 17 grudnia o godz. 14.00 odbędzie się uroczyste otwarcie stałej ekspozycji z prezentacją odtworzonego historycznego wyposażenia wnętrza

MY, ŻYDZI PRZYBYLIŚMY DO TYKOCINA PRZED WIEKAMI…

Wystawa plenerowa eksponowana na placu przed Wielką Synagogą w Tykocinie od 17 grudnia 2016 r. do końca kwietnia 2017 r.

„MOI POLSCY RODZICE, MOI ŻYDOWSCY RODZICE”

Wystawa w Muzeum w Tykocinie czynna do 31 grudnia 2016 r.

JÓZEF CHARYTON – MALARZ Z TĘSKNOTĄ W DUSZY

Wystawa w Muzeum w Tykocinie

CZAS ODCHODZENIA. Ostatnie lata i miesiące życia Alfonsa Karnego w rysunku i fotografii Jacka Frączaka

Wystawa w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego czynna do 18 grudnia 2016 r.

10
lutego
2017

SZESNASTOWIECZNE FRESKI SUPRASKIE. Katalog kolekcji

Z okazji jubileuszu 10 – lecia Muzeum Ikon w Supraślu,
w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 18.00

w auli Akademii Supraskiej odbędzie się uroczysta promocja albumu

BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY

Wystawa w Muzeum w Bielsku Podlaskim czynna do 20 stycznia 2017 r.

MINERAŁY I SKAŁY OZDOBNE POLSKI

Wystawa w Muzeum w Bielsku Podlaskim czynna 20 stycznia 2017 r.

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Muzeum w Bielsku Podlaskim
wyniki konkursu, wystawa pokonkursowa czynna do 30 grudnia 2016 r.

FOTORYTMICZNY BIELSK FOTOGENICZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym