MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW

Cykl spotkań w Oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przybliżających wystawy i zbiory

SZTUKA I CZAS: ALEKSANDER SZTURMAN (1869-1944). ARTYSTA W PODRÓŻY

wystawa od 6 października 2016 roku do 15 września 2017 gości w Pałacu założenia pałacowo-parkowego na Zatroczu na Litwie

2
kwietnia
2017

BIAŁOSTOCKI JARMARK WIELKANOCNY

Zapraszamy na Rynek Kościuszki w niedzielę 2 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00 – 15.00

LEGENDARNA MŁODA POLSKA. Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej

Wystawa w białostockim Ratuszu czynna do dnia 15 kwietnia 2017 r.

ROK 2017 – ROKIEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wystawa okolicznościowa w Muzeum Historycznym czynna od 6 marca do 31 kwietnia 2017 r.

KRAJOBRAZ KRESOWY W MALARSTWIE ZYGMUNTA BUJNOWSKIEGO

Wystawa w Muzeum w Tykocinie c zynna do 30 kwietnia 2017 r.

SALA WIELKA SYNAGOGI W TYKOCINIE

Stała ekspozycja z prezentacją odtworzonego historycznego wyposażenia wnętrza

MY, ŻYDZI PRZYBYLIŚMY DO TYKOCINA PRZED WIEKAMI…

Wystawa plenerowa eksponowana na placu przed Wielką Synagogą w Tykocinie od 17 grudnia 2016 r. do końca kwietnia 2017 r.

JÓZEF CHARYTON – MALARZ Z TĘSKNOTĄ W DUSZY

Wystawa w Muzeum w Tykocinie

„KRZYSZTOF JAKUBOWSKI (1958-2015). RZEŹBA”

Wystawa w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego czynna do 26 kwietnia 2017 r.

TEOKALIA – pracownia i miejsce spotkań twórczych w Muzeum Ikon w Supraślu

Zapraszamy miłośników ikony, chcących we wspólnocie rozwijać się twórczo

FOTORYTMICZNY BIELSK FOTOGENICZNY

Rozstrzygnięcie konkursu