Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014–2020.

Beneficjent Wiodący: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Całkowity budżet projektu: 1 341 982,36 euro

Celem projektu jest ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.

Dzięki stworzeniu pracowni, wyposażeniu ich w specjalistyczny sprzęt możemy przeprowadzać konserwację zabytków dla innych jednostek, które nie posiadają takich pracowni. Ponadto Centrum Konserwacji będzie prowadzić badania, przeprowadzać szkolenia i doradzać w zakresie dobrych praktyk ochrony zabytków.

W ramach projektu utworzono wspólną bazę danych, w której zostały zaprezentowane efekty prac konserwatorskich. Baza jest dostępna szerokiemu gronu odbiorców, w tym: mieszkańcom regionu, turystom, specjalistom, studentom, uczelniom itp. Powstanie pełnej bazy danych zaplanowane jest na kolejne lata po zakończenie projektu.

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez:

  • Adaptację i renowację budynku przy ul. Pałacowej 2A na potrzeby centrum badań i konserwacji artefaktów.
  • Zakup wyposażenia warsztatowego i specjalistycznego sprzętu, w tym samochodu do przewozu zabytków.

Budynek Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy przy ul. Pałacowej 2A to obiekt o powierzchni całkowitej ok. 400 m2.

Powstały w nim następujące pracownie:

- fotograficzno-komputerowa,
- konserwacji papieru, tkanin i skóry,
- konserwacji drewna wraz ze stolarnią,
- komora do fumigacji, w której odbywa się dezynfekcja i dezynsekcja przedmiotów i zbiorów muzealnych,
- pomieszczenie z liofilizatorem,
- konserwacji ceramiki,
- konserwacji metalu,
- pozłotnicza.

Projekt był realizowany w latach 2020-2023.

Baza danych konserwowanych i badanych eksponatów jest dostępna pod adresem: 
konserwacja.muzeum.bialystok.pl

Informacje o kolejnych etapach prac można znaleźć w mediach społecznościowych Muzeum Podlaskiego w Białymstoku: FB, Instagram, Twitter.

STWORZENIE REGIONALNYCH CENTRÓW BADAŃ I KONSERWACJI ZABYTKÓW 06.07.2023

Poniżej przedstawiamy fotogalerię przedstawiającą etapy i elementy realizacji projektu.

1. Stan budynku Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2. Budowa Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy.

2a. Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy

3. Szkolenia i warsztaty pracowników Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy.

- szkolenie konserwatorów na Białorusi w dniach 28-29.09.2020

  - szkolenia konserwatorów w Białymstoku

4. Wyjazd na Białoruś w ramach realizacji projektu 10.09.2020

5. Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu zabytków

6. Promocja projektu

7. Spotkania Komitetu Monitorującego projekt

8. Konferencja podsumowująca projekt 06.07.2023

9. Sprzęt i wyposażenie pracowni zakupione w ramach realizacji projektu

     

PL-UA 2021-2027