Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

Biblioteka

BIBLIOTEKA

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
15 - 277 Białystok, ul. Świętojańska 17
tel. (85) 74-82-123, kom. 509 336 529
e-mail: biblioteka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - Beata Wilczewska

 

 Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu:

 • historii
 • historii sztuki
 • archeologii
 • etnografii
 • heraldyki
 • muzealnictwa
 • oraz dziedzin pokrewnych.

Gromadzone są również regionalia związane z historią Białegostoku i Podlasia. Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 50.000 vol. Wśród najcenniejszych wydawnictw znajdują się starodruki supraskie z drukarni OO. Bazylianów. Ciekawy zbiór stanowią również kalendarze, z których najstarszy pochodzi z 1760 roku.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 15
(wydawnictwa są udostępniane na miejscu)

 

 

 

Biblioteka prowadzi lekcje muzealne:

 1. Księga jakiej nie znamy. Zapoznanie z różnymi formami książki spotkanymi na przestrzeni wieków (od starożytności do współczesności).
  Grupa wiekowa: szkoła podstawowa.
   
 2. Historia księgi. Omówienie historii powstawania książki z elementami wiedzy o historii pisma.
  Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. IV-VI, klasy gimnazjalne, I-sze klasy licealne.
   
 3. Pierwsze drukarnie na Podlasiu. Omówienie historii drukarń w Zabłudowie i w Supraślu ilustrowane drukami supraskimi.
  Grupa wiekowa: klasy gimnazjalne i licealne.
   
 4. Herby polskie. Historia herbu z uwzględnieniem heraldyki polskiej.
  Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. VI, klasy gimanzjalne.
   


Terminy lekcji prosimy wcześniej uzgadniać telefonicznie: (85) 74 82 123, kom. 509 336 529
Obowiązuje opłata 30 zł od grupy (należy ją uiścić w kasie Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego).