Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Biblioteka

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
15 - 277 Białystok, ul. Świętojańska 17
tel. (85) 74-82-123, kom. 509 336 529
e-mail: biblioteka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - Beata Wilczewska

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

 1. W bibliotece jednocześnie mogą przebywać dwie osoby z zewnątrz – jedna w czytelni i jedna przy katalogu kartkowym.
 2. Korzystanie z zasobów bibliotecznych możliwe tylko w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach jednorazowych.
 3. Korzystanie z katalogu MAK możliwe tylko z pomocą bibliotekarza.

                                 Andrzej Lechowski 
  p.o. Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

 

 Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu:

 • historii
 • historii sztuki
 • archeologii
 • etnografii
 • heraldyki
 • muzealnictwa oraz dziedzin pokrewnych.

Gromadzone są również regionalia związane z historią Białegostoku i Podlasia. Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 50.000 vol. Wśród najcenniejszych wydawnictw znajdują się starodruki supraskie z drukarni OO. Bazylianów. Ciekawy zbiór stanowią również kalendarze, z których najstarszy pochodzi z 1760 roku.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 14.00
przerwa techniczna w celu dezynfekcji biblioteki: 12.00 - 12.30

W bibliotece może jednocześnie przebywać max. 1 osoba. 
(wydawnictwa są udostępniane na miejscu)