Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

Rocznik Białostocki

„Rocznik Białostocki” to jeden z najpopularniejszych periodyków poświęconych dziejom północno-wschodniej Polski, cieszący się także ogólnoświatową renomą. Od 1961 r. publikowali w nim najznamienitsi w swoich dziedzinach badacze, dokładając kolejne elementy do układanki wciąż nie do końca poznanej historii regionu. Gdy w 1993 r. okazało się, że działalność wydawnicza musi ulec zawieszeniu, czytelnicy utracili dostęp do pozycji, której przez niemal dwadzieścia lat żaden tytuł nie zdołał zastąpić.

Serdecznie zapraszamy badaczy nauk humanistycznych i społecznych do współpracy przy jego tworzeniu.

Redakcji

Skład redakcji:
Redaktor Naczelny - Andrzej Lechowski
Sekretarz redakcji - Piotr Niziołek
Członkowie redakcji - Aneta Jurgilewicz-Stępień, Ewelina Kamieńska, Grzegorz Śnieżko

Rada naukowa:
Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Mirosław Sobecki, Wojciech Śleszyński

Kontakt: rocznik.bialostocki@gmail.com

Instrukcja wydawnicza >>> (.doc)

Dokumenty do pobrania:
formularz zgłoszeniowy >>> (.doc)
oświadczenie >>> (.doc, .pdf)

 

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XX
Redakcja: Andrzej Lechowski, Piotr Niziołek, Krzysztof Kukliński, Urszula Szymak
Redakcja naukowa: Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Wojciech Śleszyński
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format B5, s. 212, oprawa twarda, ISSN 0080-3421
cena 25,00 zł

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dwudziesty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, etnografii, historii architektury, numizmatyki.

Na ręce czytelników oddajemy „jubileuszowy” – dwudziesty tom „Rocznika Białostockiego”. Mamy nadzieję, że spotka się on z życzliwym przyjęciem, podobnie jak poprzedni. Jesteśmy przekonani, że jego lektura przyniesie satysfakcję zarówno pasjonatom dziejów regionu, jak i osobom zajmującym się nimi zawodowo.

SPIS TREŚCI  
Wstęp – Andrzej Lechowski 7
ARTYKUŁY  
Piotr Niziołek
Znaleziska małych szelągów miedzianych Jana Kazimierza z okolic leśniczówki
Borsukowizna w pow. białostockim
9
Hubert Czochański
Tradycyjne narzędzia rybołówstwa śródlądowego w zbiorach
Białostockiego Muzeum Wsi
35
Andrzej Grzegorczyk
Johannes Wende – budowniczy z miasta bawełny
51
Wiesław Wróbel
Pastor Teodor Zirkwitz (1863–1943). Życie i działalność w Białymstoku
w latach 1903–1938
73
Bartłomiej Samarski
Teatr Miejski w Białymstoku. Od idei do realizacji
131
Adam Szot
Przejęcie świątyni ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku przez katolików
po II wojnie światowej (1944–1961)
157
Teresa Romanowska
Tradycje podlaskie na Mazurach. Analiza scenariuszy teatralnych
Zofii Wróbel z Baran koło Ełku
177
IN MEMORIAM  
HENRYK WILK (1 IV 1935 – 13 I 2016) – Andrzej Lechowski 205

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XIX
Redakcja: Andrzej Lechowski, Piotr Niziołek, Krzysztof Kukliński, Urszula Szymak
Redakcja naukowa: Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Wojciech Śleszyński
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format B5, s. 256, oprawa twarda, ISSN 0080-3421
cena 25,00 zł

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii.

Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał także licznych czytelników poza granicami Polski. Po tak długiej przerwie zmiany w charakterze pisma były nieodzowne, pragnęliśmy jednak równocześnie zachować jak najwięcej tradycyjnych elementów stanowiących o nietuzinkowości tytułu. Nowy XIX tom „Rocznika Białostockiego” współtworzyli autorzy z wielu dziedzin nauk społecznych i humanistycznych: historycy, socjologowie, muzealnicy, historycy sztuki, numizmatycy. Zróżnicowana tematyka, przyczyni się, mamy nadzieję, do rozszerzenia kręgu czytelników poprzez podniesie atrakcyjności tytułu.


SPIS TREŚCI  
Wstęp – Andrzej Lechowski 6
ARTYKUŁY  
Krystyna Stawecka
Ikony Matki Bożej „Krzew Gorejący” w zbiorach Muzeum Ikon
w Supraślu
9
Lucyna Lesisz
Kolekcja szczególnej troski – tatariana w zbiorach
Muzeum Historycznego
35
Piotr Niziołek
Skarb siedemnastowiecznych monet srebrnych
z rejonu baranowickiego
61
Anna Dąbrowska
Portret Stanisława Mokronowskiego w zbiorach Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku
95
Marta Wróbel
Antoni Hipolit Wieczorek (1844–1906). Rys biograficzny
białostockiego fabrykanta i dzieje jego zakładu (do 1906 r.)
107
Wiesław Wróbel
Od aptekarza do bibliotekarza. Nowa biografia Franciszka Glińskiego
(17 XI 1850 – 22 XI 1926)
137
Waldemar Tyszuk
Białystok i jego społeczeństwo na tle wojny
polsko-bolszewickiej 1919–1920
179
Katarzyna Niziołek
Przestrzeń miasta – przestrzeń sztuki. Sztuka publiczna
w Białymstoku
207
IN MEMORIAM  
WIKTOR WOŁKOW (4 IV 1942 – 27 III 2012) –
Andrzej Lechowski
250
JERZY WŁODZIMIERZ CETERA (12 VIII 1953 – 19 VI 2012) –
Andrzej Lechowski, Urszula Szymak
254