zamówienia publiczne

 

powyżej 30 tys. euro

poniżej 30 tys. euro

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

klauzula informacyjna – RODO w zamówieniach publicznych

AG/360/01/19 Przetarg publiczny na sprzedaz samochodu stanowiącego własność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku