wystawy stałe

Granatowo - białe logo Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Kontury wieży bielskiego Ratusza.