Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

IKONY-RELIKTY PODLASKICH ŚWIĄTYŃ

Zapraszamy w dniach 6 – 8 grudnia 2019 r. do Muzeum Ikon w Supraślu na ostatni muzealny weekend z cyklu 7 muzealnych weekendów na 70-lecie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Wstęp wolny na ekspozycję stałą, wernisaże, wykłady i spotkania. Ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 16.00

piątek 6 grudnia 2019

godz. 15.00 Sala Podlasie 

  • IKONY-RELIKTY PODLASKICH ŚWIĄTYŃ – wernisaż wystawy i przedstawienie założeń nowo powstałej ekspozycji
  • O pracach nad publikacją Katalog zabytków sztuki w Polsce, Powiat białostocki i odnalezieniu w Topilcu ikon z cerkwi w Supraślu – dr Marcin Zgliński, dr Katarzyna Kolendo-Korczak, dr hab. Zbigniew Michalczyk, Piotr Jamski (Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

sobota 7 grudnia 2019 r.

godz. 11.00 sala warsztatowa Muzeum Ikon

Kanwy historyczne stosowane w podobraziach malarskich na przykładzie obrazów dawnych mistrzów i siedemnastowiecznych ikon-reliktów z wrót diakońskich ikonostasu supraskiego – spotkanie z Martą Pokojowczyk, artystką, specjalistką w dziedzinie tkaniny artystycznej, Muzeum Ikon w Supraślu

godz. 16.00 Sala im. Profesora Jerzego Nowisielskiego

OCZYSZCZENIE – wernisaż wystawy prac Borysa Fiodorowicza inspirowanych ikoną i ręcznikiem – motywami i ich znaczeniami występującymi na tkaninach obrzędowych. W aranżacji wystawy zostaną pokazane ręczniki obrzędowe ze zbiorów Muzeum w Bielsku Podlaskim, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

niedziela 8 grudnia 2019 r.

godz. 11.00 

Tożsamość kulturowa mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie nowożytnym – wykład, dr hab. Piotr Chomik, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

godz. 16.00

Najstarsze ikony na Podlasiu – wykład, Joanna Tomalska-Więcek, Kierownik Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku