Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

„Jeszcze Polska nie umarła” – w 225 rocznicę pierwszego wykonania Mazurka Dąbrowskiego

20 lipca 2022, godz. 19.00, Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 

wstęp bezpłatny 

W ramach 5 koncertów cyklu zaprezentujemy pieśni, które śpiewano niegdyś w polskich domach, pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych, które z biegiem lat nobilitowane były do rangi pieśni narodowych i ojczystych, pieśni stanowiące niekiedy dokument epoki, czy też wzruszające świadectwo czasu.

Obok pieśni patriotycznych program koncertów cyklu „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” wypełni muzyka dwóch czołowych polskich kompozytorów doby romantyzmu: Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.
Obok twórczości Chopina i Moniuszki zaprezentujemy twórczość innych polskich kompozytorów okresu późnego romantyzmu, m.in. Z. Noskowskiego, St. Niewiadomskiego, F. Nowowiejskiego, którzy tworzyli m.in. do poezji Marii Konopnickiej.

Pięknym dopełnieniem niektórych koncertów będzie poezja autorstwa poetów romantycznych: Adama `Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Kornela Ujejskiego, który często określany jest „ostatnim wielkim poetą doby romantyzmu”.

Prezentując w ramach cyklu twórczość kompozytorów i poetów doby romantyzmu, uczcimy ogłoszony przez Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej „Rok Romantyzmu Polskiego”.

W programie koncertów nie zabraknie również poezji Marii Konopnickiej określanej mianem „poety patriotycznego”, a którą młody Stefan Żeromski nazwał „wieszczem narodowym”.

W ramach projektu zaplanowaliśmy prelekcją, która ukaże ważną rolę Mazurka Dąbrowskiego w polskiej tradycji patriotycznej i zawierać będzie element bohaterstwa. Pisząc o elemencie bohaterstwa mam na myśli ukazanie sylwetek osób z Podlasia i Województwa Podlaskiego, które zasłużyły się dla polskiej niepodległości, które w okresie zaborów brały czynny udział w walkach o wolność, jak na przykład ks. Stanisław Brzóski (190.rocznica urodzin). 

Ważne jest dla nas również to, aby podczas prelekcji wspomnieć o bohaterstwie Żydów, którzy byli polskimi patriotami i walczyli o polskość. Przykładem takiej osoby może być Władysław Rawicz (190.rocznica urodzin) – naczelnik cywilny Województwa Podlaskiego walczący w Powstaniu Styczniowym.

Plakat promujący cykl

wykonawcy:

Jacek Szymański – tenor


Dariusz S. Wójcik – bas/ recytacja


Rafał Lewandowski – fortepian
Marek Cichucki – recytacja
Koncert poprzedzi prelekcja na temat roli Mazurka Dąbrowskiego w tradycji patriotycznej, którą wygłosi pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowe w Białymstoku Waldemar Tyszuk

w programie: hymny i pieśni hymniczne oraz poezja pochwalna

ORGANIZATOR GŁÓWNY:
Teatr Otwarty w Gdańsku

WSPARCIE FINANSOWE:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum Historii Polski – dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie ramach programu „PATRIOTYZM JUTRA”Województwo Podlaskie – Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
Kolorowe logo Wrót Podlasia.

JASZCZUK DEVELOPMENT Krzysztof Jaszczuk

PARTNERZY PROJEKTU:
1. Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emilia Młynarskiego
2. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
3. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
4. Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
5. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
6. Parafia Konkatedralna Św. Aleksandra w Suwałkach
7. Parafia pw. Św. Krzyża w Łapach
8. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
9. Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

PATRONAT MEDIALNY: