Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

komunikaty

Muzeum Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach będzie oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

List intencyjny w sprawie powołania Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszko w Okopach – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku podpisali w czwartek w Warszawie w obecności ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz marszałka województwa podlaskiego, Artura Kosickiego, przedstawiciel Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” Józef Popiełuszko oraz dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski.

Celem Muzeum będzie gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie materiałów związanych z życiem działalnością i spuścizną błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz prowadzenie badań naukowych i działań edukacyjnych poświęconych czasom życia ks. Jerzego Popiełuszki.

Prof. Piotr Gliński nie kryje, że jest zwolennikiem budowy muzeum poświęconego pamięci legendarnego  kapelana „Solidarności” w miejscu jego urodzenia. Muzeum w Okopach to jeden z ponad 80 projektów muzealnych, w które MKIDN jest obecnie zaangażowane, tworząc sieć nowoczesnych instytucji muzealnych na stulecie polskiej niepodległości. „Obok wielkich muzeów narracyjnych, takich jak Muzeum Historii Polski czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, prowadzimy szereg projektów mniejszych, muzeów biograficznych, poświęconych bohaterom naszej historii najnowszej, których pamięć chcemy w ten sposób ocalić od zapomnienia” – mówił podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego minister kultury.

Podkreślał, że lokalizacja takich muzeów w miejscach związanych z życiem ich patronów sprawia, że nabierają one dodatkowego wymiaru. „Z jednej strony pozwalają lepiej zrozumieć, w jakim otoczeniu żyli, jakimi wartościami się kierowali na co dzień, a zatem także - skąd się brały ich życiowe wybory. Z drugiej – takie instytucje integrują lokalną społeczność, pozwalają na nowo odnajdywać korzenie miejscowej wspólnoty, przybliżają lokalną historię. I takim miejscem, mam nadzieję, stanie się Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Bo trzeba jechać do źródeł, do Suchowoli, do Okopów właśnie, żeby zrozumieć wybory i niezłomność Księdza Jerzego” – zaznaczał prof. Gliński. Zwrócił się też do przedstawicieli Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”, do rodziny bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, z podziękowaniem za ich zaangażowanie na rzecz upamiętnienie Brata i Stryja i za aktywne działanie na rzecz powołania muzeum Jego pamięci.  

Idea budowy muzeum w Okopach zrodziła się podczas obchodów 70. rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki. W ciągu tego czasu Fundacja przeprowadziła szereg spotkań, konsultacji, prezentacji i analiz, ale dopiero w wyniku zawartego porozumienia i przychylności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego, czyli instytucji współprowadzących Muzeum Podlaskie w Białymstoku, pomysł będzie mógł nabrać realnych kształtów.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach k. Suchowoli 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-65 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął zamordowany jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 r.


Rada Muzeum

Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku informuje, że dnia 17 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 137/2155/2020 w sprawie powołania członków Rady Muzeum działającej przy Muzeum Podlaskim w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Barbara Bojaryn – Kazberuk,
  2. Paweł Jaskanis,
  3. Dorota Łapiak,
  4. dr Łukasz Lubicz Łapiński,
  5. prof. Józef Maroszek,
  6. prof. Sławomir Presnarowicz,
  7. Agata Puchalska,
  8. ks. dr Adam Szot,
  9. prof. Wojciech Śleszyński,
  10. prof. Mariusz Zemło.

Nowy dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

18 maja 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Dotychczasowy dyrektor, Andrzej Lechowski – znawca dziejów Białegostoku, autor licznych publikacji poświęconych dziejom miasta i jego zabytkom, doświadczony muzealnik, niezrównany gawędziarz, z Muzeum związał całe dotychczasowe życie zawodowe. Największą placówką muzealną regionu kierował od 1990 r. i to on nadał jej obecny kształt. Nowym dyrektorem został dr Waldemar Wilczewski, w ciągu kilkudziesięciu lat pracy zawodowej związany miedzy innymi z Białostockim Towarzystwem Naukowym, Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Białymstoku oraz białostockim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.


Uchwała Nr 97/1552/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Uchwała 97-1552-2020 - konkurs


Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku z dnia 12.03.2020 w sprawie zamknięcia wszystkich oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku dla zwiedzających

Zarządzenie nr 4 2020