Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

SZTUKA IKONY – Symbolika Krzyża i Ikony Ukrzyżowania Oprowadzanie tematyczne w ramach wystawy czasowej „Pasja i Zmartwychwstanie w tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”

28 maja 2023 r., godz. 11.00
Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1

Zapraszamy na oprowadzanie po ekspozycji "Pasja i Zmartwychwstanie w tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu". Obiekty eksponowane na wystawie pochodzą z dwóch kolekcji prywatnych, z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, z Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego, a także z Muzeum Ikon w Supraślu. Jest to zbiór z jednej strony bardzo zróżnicowany - ze względu na wiek, technikę, miejsce powstania czy autora. Z drugiej strony bardzo spójny, ponieważ oscyluje wokół najważniejszego święta w Kościele wschodnim i zachodnim - święta Zmartwychwstania.

W trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócimy na symbolikę Krzyża Świętego, który wskazuje nam podstawowe tajemnice wiary chrześcijańskiej: jedność Boga w trzech osobach oraz odkupienie ludzkości dokonane przez mękę Jezusa Chrystusa. Krzyż jest widocznym znakiem wiary każdego chrześcijanina, dlatego niemal od początku istnienia Kościoła otaczany był czcią, która wyrażała się nie tylko w zewnętrznych znakach szacunku dokonywanych przez wiernych, lecz również w tradycji umieszczania symbolu krzyża w świątyniach, domach, miejscach pracy czy też pobożnym noszeniu niewielkich metalowych krzyżyków na piersi. 

Czas trwania: ok. 60 min;
Liczba uczestników: 20 osób;
Koszt: 10 zł, z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł
Obowiązuje rezerwacja. Informacje i zapisy: 509 336 829