Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

OSOWA. OSADA Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH NAD CZARNĄ HAŃCZĄ

 

OSOWA. OSADA Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH NAD CZARNĄ HAŃCZĄ
Autorzy: Danuta Jaskanis, Paweł Szymański
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 2020
Format A4, stron 400, ISBN (MPB) 978-83-954471-6-7, ISBN (WAUW) 978-83-66210-09-7
Publikacja została dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania i przesyłki.

Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich...PDF do pobrania

Jest to dawno oczekiwana w środowisku archeologów, regionalistów i wszystkich zainteresowanych pradziejami Polski północno-wschodniej synteza wyników badań interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 1962-1965 i 1971 r., na stanowisku archeologicznym położonym nad rzeką Czarna Hańcza, niedaleko wsi Osowa, w powiecie suwalskim. Pracami archeologicznymi kierował Jan Jaskanis. Prezentacja wyników badań wykopaliskowych na osadzie w Osowej, stan. 2, została zakończona i przygotowana do druku już po śmierci Badacza w 2016 r. Dzięki autorom, Danucie Jaskanis i Pawłowi Szymańskiemu, pozostawiony przez Jana Jaskanisa katalog źródeł ujęty na nowo i uzupełniony nowoczesnym opracowaniem materiałów zabytkowych pozwoli upowszechnić wiedzę o tej jakże interesującej osadzie, jednym z nielicznych (a na pewno największym) na terenach bałtyjskich Polski północno-wschodniej stanowisku, które zostało całkowicie opracowane.