Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Aktualność tradycji kościuszkowskiej

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45

Zbiór obrazów olejnych Grażyny Kostawskiej, poświęcony jest postaci i epoce Tadeusza Kościuszki. Autorka nie ogranicza się do przedstawiania wydarzeń z życia i walki Naczelnika, ale także ukazuje jego wpływ na historię i kulturę. 

Na ekspozycję składają się obrazy olejne, które powstawały w latach 2003-2023. Pierwszy cykl „Wiara, Nadzieja, Niepodległość” prezentowany był na wystawie w Muzeum Niepodległości w Warszawie w r. 2003 i w Muzeum Domu Rodzinnym Kościuszki na Mereczowszczyźnie. Z tego okresu pochodzą obrazy, m.in. „Przeprawa wojsk kościuszkowskich”, „Kościuszko pod Racławicami”. Kolejno powstawały rysunki, a potem obrazy ilustrujące „Śpiewnik historyczny” Marii Konopnickiej, wydany pod tytułem Maria Konopnicka o Tadeuszu Kościuszce i Insurekcji - wierszem”. Jest to kolekcja 12 obrazów, w całości prezentowana w Muzeum na Kopcu Kościuszki w Krakowie, w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Niepodległości w Warszawie, wzbogacona o kolejne obrazy z cyklu „Ochotnicy Insurekcji”.

Jednym z nich jest kompozycja pt. „Tadeusz Kościuszko i ochotnicy Insurekcji”, która zdobyła pierwsze miejsce w Sydney, w International Bicentenary Kociuszko Competition 2017. Również z tej okazji powstał obraz „Tadeusz Kościuszko, bohater trzech narodów, generał w armii amerykańskiej”. Z kolei cykl „Kościuszkowskie czasy” reprezentowany jest przez obraz „Wojacy Kościuszki”. 

Obrazy Grażyny Kostawskiej, o tematyce historycznej, takie jak cykle „Cud nad Wisłą”, „Od Naczelnika do Naczelnika”, stale goszczą w polskich galeriach. Powstają również nowe obrazy, rysunki i ilustracje.

Grażyna Kostawska- artysta, plastyk, absolwentka malarstwa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ilustratorka, malarka, publicystka. Od 2003 jest członkiem Towarzystwa Miłośników Historii przy Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Jej ilustracje znalazły się w licznych książkach historycznych i beletrystycznych oraz czasopismach. Obrazy znajdują się w sanktuariach: św. Faustyny w Warszawie i Hodyszewie na Podlasiu, w świątyniach Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława w Narwi oraz w Diecezji Drohiczyńskiej – w Szmurłach, w kościele Matki Bożej Królowej Świata.

Wystana eksponowana do 13 listopada 2023 roku.