Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Białystok Branickich. Rekonstrukcja mapy z połowy XVIII wieku | spotkanie promocyjne

Opracowanie mapy: Tomasz Popławski
Konsultacja naukowa: ks dr. Jan Nieciecki

Patrząc na mapy ukazujące współczesne granice państw, często trudno jest nam wyobrazić sobie dawną Rzeczpospolitą rozciągającą się w samym centrum kontynentu europejskiego, na przestrzeni przekraczającej 800 000 km2. Podobnie, trudno nam myśleć o województwie podlaskim, jako o obszarze przez stulecia ulokowanym w centrum państwa, na pograniczu dwóch prowincji – Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W unaocznieniu dawnych granic, podziałów administracyjnych, organizacji przestrzeni, nieodzowną pomocą służą historyczne mapy i plany. Aby ukazać Białystok z czasów Jana Klemensa Branickiego, Muzeum Podlaskie przygotowało edycję planu miasta oraz rekonstrukcję reprezentacyjnej części hetmańskiego założenia pałacowo-parkowego w drugiej połowie XVIII wieku. Dzięki temu przedsięwzięciu, realizowanemu przez ks. Jana Niecieckiego – historyka sztuki, i Tomasza Popławskiego – kartografa, naszym oczom ukazuje się przestrzeń zorganizowana przez ostatniego Gryfitę, przez kolejne stulecia „przykrywana” narastającą tkanką miejską Białegostoku. 

Podczas spotkania autorzy mapy zaprezentują efekt swojej pracy, omówią napotkane wyzwania powstałe podczas procesu rekonstruowania mapy oraz podzielą się ciekawymi anegdotami na temat osiemnastowiecznego Podlasia i dworu Jana Klemensa Branickiego.

Mapę będzie można nabyć w promocyjnej cenie.