Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko i Jego Muzeum w Okopach

Park miejski im. ks. Jerzego Popiełuszko w Suchowoli | Plac Kościuszki 14

Suchowola to kolejna miejscowość województwa podlaskiego, gdzie wyeksponowana została wystawa przedstawiająca postać niezłomnego kapłana, zamordowanego jesienią 1984 roku przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji PRL. Wcześniej mogli oglądać ją mieszkańcy Białegostoku, Bielska Podlaskiego oraz Brańska. 

Miejsce ekspozycji jest nieprzypadkowe, ponieważ to właśnie w Suchowoli ks. Jerzy ukończył szkołę podstawową oraz liceum; tam też jako ministrant związał się z duszpasterstwem parafialnym.

Na początku spotkania Wicewojewoda Podlaska Bogusława Szczerbińska, odczytała list wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego. Następnie o życiorysie i zasługach kapelana Solidarności opowiedzieli nam Michał Matyskiel, burmistrz Suchowoli, Józef i Alfreda Popiełuszkowie, Barbara Bojaryn-Kazberuk, Zastępca Dyrektora Muzeum Podlaskiego oraz dr Ewa Rogalewska, kurator wystawy. Na koniec zgromadzeni goście wzięli udział w oprowadzaniu kuratorskim.

List prof. dra hab. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo,

w październiku tego roku minie 39 lat od zamordowania Księdza Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji PRL. Swoim zbyt krótkim życiem błogosławiony Ks. Jerzy, patron Solidarności, wniósł ogromne dobro. Trudno jest odwdzięczyć się w pełni za tak wielką ofiarę poniesioną w imię wiary, wolności i miłości do Ojczyzny. Dlatego cieszę się, że poprzez włączenie się w budowę Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki mogę jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnieść wkład w powstanie miejsca, które będzie służyło szerzeniu wiedzy o tym wyjątkowym kapłanie.

Otwierana dziś wystawa to już trzecia prezentacja, której zadaniem jest zarówno przedstawienie postaci błogosławionego Ks. Jerzego, jak i promocja powstającego Muzeum we wsi Okopy, gdzie 14 września 1947 roku urodził się kapłan Solidarności. Przypomnę, że otwarcie tej instytucji - jako kolejnego oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - planowane jest na rok 2025. Biorąc pod uwagę fakt, że List intencyjny dotyczący idei utworzenia Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przez Fundację im. Ks. Jerzego Popiełuszko Dobro" oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku został podpisany w roku 2020, należy przyznać, że planowane tempo działań jest imponujące.

Proszę o przyjęcie moich podziękowań przez wszystkich, którzy zaangażowali się w realizację tego ważnego dla całego polskiego narodu projektu. Wyrażam przekonanie, że jeśli za dwa lata spotkamy się na otwarciu Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach, to spłacimy, choć częściowo zobowiązanie wobec naszego wielkiego rodaka.

Z wyrazami szacunku
Piotr Gliński

Wystawa „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego muzeum w Okopach” opowiada o życiu i działalności duszpasterskiej ks. Jerzego oraz o jego męczeńskiej śmierci. Na ekspozycji można zobaczyć również etapy prac prowadzących do powstania Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach, nowego Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, oraz wizualizacje projektu muzeum.

W czerwcu 2020 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie podpisany został list intencyjny o idei utworzenia Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przez Fundację im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku. W lipcu 2022 roku w Muzeum Podlaskim w Białymstoku obie instytucje podpisały umowę o współpracy, a we wrześniu Fundacja „Dobro” przekazała działkę pod budowę muzeum w Okopach Muzeum Podlaskiemu. Projekt Muzeum wraz z koncepcją wystawy powstaje w Pracowni Nizio Design International z Warszawy, finansowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem powołania Muzeum jest przedstawienie szeroko pojętego dziedzictwa osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pochodzącego z wsi Okopy na Podlasiu. Będzie to nowoczesna placówka edukacyjna, która dzięki najnowszym środkom audiowizualnym przedstawi widzom jednego z najwybitniejszych obywateli powojennej Polski.

Muzeum będzie opowiadać o życiu i działalności duszpasterskiej ks. Jerzego Popiełuszki i percepcji idei „Zło dobrem zwyciężaj”, która stała się mottem dążeń opozycji antysocjalistycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. Ekspozycja przybliży zwiedzającym także rozwój kultu kapłana męczennika oraz pamięć o nim i ważną rolę, jaką odegrała jego spuścizna duchowa, stając się, obok nauczania Jana Pawła II, jednym z filarów kształtowania postaw społecznych u schyłku komunizmu w Polsce. Ofiara, jaką była śmierć kapłana, przyczyniła się do rozwoju opozycji antykomunistycznej oraz umocnienia wolnościowych postaw i odrodzenia Związku NSZZ „Solidarność”, którego bł. ks. Popiełuszko od 2014 roku jest oficjalnym patronem – mówi kurator wystawy, dr Ewa Rogalewska.

Statutowym celem instytucji muzealnej jest stworzenie kolekcji i ekspozycji wystawienniczej, a zarazem jej opracowanie, udostępnienie i konserwacja obiektów oraz przedstawienie dziejów życia i męczeńskiej śmierci kapłana. Członkowie rodziny ks. Popiełuszki, skupieni w fundacji „Dobro”, stworzyli zalążek kolekcji. Muzeum Podlaskie w Białymstoku, realizując dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt „Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach” rozpoczęło działalność terenową i poszukiwanie pamiątek osobistych, które znajdą się na wystawie stałej.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku apeluje o przekazywanie pamiątek związanych z bł. ks. Jerzym Popiełuszką oraz czasami mu współczesnymi. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: okopy@muzeum.bialystok.pl lub kontakt telefoniczny: 85 740 77 31.

Czas ekspozycji: 11 maja - 15 czerwca 2023

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie „Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach“