Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ikona i logos

IKONA I LOGOS. IKONOGRAFIA ŚWIĘTYCH W DIALOGU Z KANONEM, CZ. II

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ikona i Logos, cz. II podejmuje problematykę przedstawieniową w ikonografii sakralnej w tradycji wschodniej oraz zachodniej wybranych świętych. Tekst prof. Karola Klauze Teologiczne rozumienie świętości Teologia świętości i jej wizualizacja w ikonie, rozpoczynający publikację, porusza temat „świętości” w odwołaniu do teologicznego rozumienia tego terminu, wskazuje na jego ważność w wizualizacji w przestrzeni sztuki ikonowej. Artykuł jest doskonałym wprowadzeniem do dalszych tekstów, które nie tylko odnoszą nas do konkretnych biograficznych przykładów osób świętych, ale przede wszystkim ukazują rozwój ikonograficzny obrazowania, niejednokrotnie zależny od tradycji i obszaru kulturowo-artystycznego. Dodatkowym atutem wydawnictwa są przygotowane przez ikonografkę Annę Motowicką, od lat związaną z Muzeum Ikon w Supraślu, podlinniki świętych. Całość ma spójną szatę graficzną: układ typograficzny doskonale porządkujący poszczególne teksty z bogatym materiałem ilustracyjnym opartym głównie na polskich zasobach muzealnych.