Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Konkurs ,,Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” w ramach obchodów XXIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”


Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim już po raz XVIII zaprasza dzieci i młodzież z całego świata do udziału w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, poświęconym Papieżowi Polakowi.

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu całej Polski i świata.

Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

  • kategoria I: dzieci przedszkolne
  • kategoria II: uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
  • kategoria III: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
  • kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych
  • kategoria V: uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
    dodatkowo: głosowanie internetowe (wszystkie prace z kategorii I-V)

Format pracy: A2, A3

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 15.09.2023 r. osobiście w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 20.10.2023 r. o godz. 12.00 w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa

jr