Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ksiądz prałat dr Adam Szot laureatem XIV edycji nagrody „Świadek Historii”

Ks. prałat dr Adam Szot, od lat wspierający merytorycznie Muzeum Podlaskie w Białymstoku, za swój aktywny udział w udział w upamiętnianiu historii Narodu polskiego oraz współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, został uhonorowany nagrodą prezesa IPN „Świadek Historii”.

Nagrodę przyznała kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów zgłaszały instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. W tym roku zgłoszonych zostało 18 osób i instytucji działających na terenie Oddziału IPN w Białymstoku i Delegatury IPN w Olsztynie.

Ks. prałat dr Adam Szot
jest wykładowcą Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz kustoszem Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Jest autorem ok. 500 publikacji. Szczególnie ważny w uzyskaniu nagrody był udział i opieka duszpasterska księdza podczas organizacji wyjazdów dla młodzieży do Katynia, na Monte Cassino czy na Litwę. Był to wyjazdy w ramach realizacji projektów Instytutu Pamięci Narodowej.

fot. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
 
Nagrodzeni zostali również: 

Janina Maciukiewicz
Sybiraczka, która w tym roku obchodzi 100-lecie urodzin (Asystent w tym momencie poprosi o brawa). Pani Janina w 1941 roku była deportowana przez sowietów w głąb Związku Sowieckiego. Przez lata aktywizowała i integrowała środowisko sybirackie oraz upamiętniała ofiary stalinowskiego terroru. Niestety nie mogła nas dziś zaszczycić swoją obecnością, nagrodę odbierze córka Pani Barbara Chodkiewicz.

Teresa Szadkowska-Łakomy
Mieszkająca w Londynie, niezwykle zasłużona postać, przedstawicielka elity polskiej emigracji niepodległościowej. Napisała liczne publikacje poświęcone polskiej emigracji i działalności Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźstwie. Nie mogła przybyć na dzisiejszą uroczystość z bardzo ważnych powodów osobistych. Nagrodę odbierze kuzynka Pani Ewa Łapińska.

Józef Waczyński
Jest historykiem i muzealnikiem, pracował w Muzeum Okręgowym w Białymstoku, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Choroszczy i Muzeum Wojska w Białymstoku. W swojej działalności upamiętniał m.in. powstańców styczniowych i Polską Organizację Wojskową. Jest autorem licznych artykułów historycznych oraz biogramów.

Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie
Powstał w 1998 r. i zrzesza 12 kół terenowych. Szerzy wiedzę o historii i losach Sybiraków, integruje środowisko oraz kultywuje pamięć Ofiar Sybiru. Dzięki działalności oddziału powstało kilkadziesiąt znaków pamięci. Olsztyńscy sybiracy oddziałują także na społeczeństwo i młodzież m.in. poprzez organizowanie uroczystości religijno-patriotycznych oraz „żywych lekcji historii”.

Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów „GRUPA WSCHÓD”
Powstało w 2013 r. i w ciągu 10 lat swojej działalności zainicjowało, przeprowadziło oraz uczestniczyło w ponad 300 wydarzeniach związanych z popularyzacją historii, postaw patriotycznych i przywracaniem pamięci. Sprawuje opiekę nad 700 (siedmiuset) grobami. W 2018 roku Stowarzyszenie zainicjowało międzynarodową akcję „Światło Pamięci Niezwyciężonym w Dekadę Stulecia Odzyskania Niepodległości”. Trzy lata później Instytut Pamięci Narodowej objął tę akcję patronatem honorowym.