Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało prawie 3.5 miliona złotych na renowację budynku przy Placu Ratuszowym 9 w Bielsku Podlaskim

fot. J. Sołub

W wyniku Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu, Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dotację w wysokości 3,430 mln zł na renowację drewnianego budynku przy Placu Ratuszowym 9 w Bielsku Podlaskim.

Tak zwany „Dom Cytrynki” mieszczący się przy Placu Ratuszowym 9 w Bielsku Podlaskim został wpisany do rejestru zabytków w 1957 roku. Budynek znajduje się w centralnej części miasta – na historycznym rynku, w niewielkiej odległości od ratusza - siedziby Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Opisywany dom wraz z sąsiadującym sklepem "Znachor" pojawił się w filmie Jerzego Hoffmana. 

W zeszłym roku Muzeum Podlaskie otrzymało obiekt od miasta. W budynku planowane jest utworzenie sali konferencyjnej z wyposażeniem audiowizualnym, pomieszczenia warsztatowego do prowadzenia zajęć edukacyjnych, związanych z historią Korony i Litwy oraz izby regionalnej z ekspozycją zbiorów etnograficznych z regionu. 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytkowych obiektów.

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego, lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

jr